Zarząd

Prezes
prof. Zbigniew Nowecki

Wiceprezes
prof. Ireneusz W. Krasnodębski 

Sekretarz Zarządu
prof. Edward Towpik 

Skarbnik
dr Renata Duchnowska


Członkowie Zarządu:
dr Agnieszka Jagiełło-Gruszfeld, prof. Anna Nasierowska-Guttmejer, dr Anna Kulik i prof. Janusz Siedlecki


Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący
prof. Kazimierz Roszkowski-Śliż

dr Sławomir Mazur i prof. Jan Walewski


1200 pixeli

Władze Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Onkologicznego

Od lewej: prof. Edward Towpik, prof. Janusz A. Siedlecki, dr Agnieszka Jagiełło-Gruszfeld, dr Anna Kulik,
dr Sławomir Mazur, prof. Anna Nasierowska-Guttmejer, prof. Ireneusz W. Krasnodębski,
prof. Zbigniew I. Nowecki, prof. Kazimierz Roszkowski-Śliż, dr Renata Duchnowska