Archiwum czasopisma   

Zaloguj

wersja do druku      
<<< powrót          


Archiwum
 
 

Spis treści 2010;60(5):403-508

Artykuł na zaproszenie Redakcji
  Metodologia modelu proporcjonalnego ryzyka Cox’a
B. Asselain, R.F. Mould
403
 
Artykuły oryginalne
  Dane statystyczno-rozliczeniowe przekazywane do NFZ w latach 2004-2009 w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia
A. Tkacz, A. Śliwczyński, K. Krajewski-Siuda, J. Paszkiewicz
410
 
  Ocena wczesnych i późnych odczynów popromiennych u chorych na raka szyjki i trzonu macicy napromienianych na obszar miednicy techniką konwencjonalną i konformalną
B. Izmajłowicz, J. Kornafel
418
 
  Wyniki pilotażowego, jednoośrodkowego badania klinicznego z naprzemiennym stosowaniem wysokodawkowanego metotreksatu oraz doksorubicyny z cisplatyną w neoadiuwantowym leczeniu mięsaka kościopochodnego u dzieci i młodocianych
M.W. Karwacki, W. Woźniak, I. Ługowska,
M. Rychłowska-Pruszyńska
425
 
Doniesienie wstępne
  Ocena wartości prognostycznej i predykcyjnej 21 genowego wskaźnika ryzyka nawrotu nowotworu (recurrence score) we wczesnym raku piersi. Doniesienie wstępne
J. Pawlęga, P. Różanowski, L. Rudnicka-Sosin
433
 
Artykuły przeglądowe
  Niedożywienie u chorych na raka przełyku: występowanie, przyczyny, następstwa, rozpoznanie, leczenie
B. Szczygieł
436
 
  Rola przeciwciał monoklonalnych w transporcie leków do komórek nowotworowych
M. Szwed, A. Marczak, A. Rogalska, A. Matusiak, Z. Jóźwiak
442
 
Rozmowa NOWOTWORÓW
  z prof. dr hab. n. med. Jackiem Jassemem Prezesem Polskiego Towarzystwa Onkologicznego 451
 
Varia - Standard i jakość leczenia w onkologii
  Onkologia kliniczna – uwarunkowania jakości postępowania
M. Krzakowski
453
 
  Standardy i jakość leczenia w onkologii – opinia chirurga ogólnego
J. Kulig, J. Legutko
456
 
  Aktualna sytuacja kadrowa w dziedzinie ginekologii onkologicznej w Polsce
J. Stelmachów
458
 
Wykład im. prof. Tadeusza Koszarowskiego
  Problemy i perspektywy leczenia dorosłych chorych na mięsaki i czerniaki
W. Ruka , P. Rutkowski
460
 
Wspomnienia
  Profesor Jan Steffen – człowiek nauki i pracy (1936-2009)
M. Chorąży, J. Limon
465
 
List do Redakcji
  Egzaminy na specjalizację w dziedzinie fizyki medycznej
B. Gwiazdowska
477
 
Onkologia w Internecie
  Rzadkie nowotwory w Internecie
W. Wysocki
478
 
Sprawozdania
  Spotkanie po ASCO
B. Radecka
481
 
  Kurs „Breast cancer oncologic and reconstructive surgery” w Mediolanie
T. Majewski, K. Czerniawski
492
 
Książki nadesłane
  "TWARZE INSTYTUTU dawni pracownicy Instytutu Radowego, Instytutu Onkologii i Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie 1932-2009” (Edward Towpik)
A. Kułakowski
494
 
Kronika
  Honorowi Członkowie Polskiego Towarzystwa Onkologicznego 495
 
  Jeszcze o Zjeździe PTChO 498
 
  Radioterapia na Podkarpaciu rozwija się
J. Gawełko
503
 
  Nagrody Dyrektora Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie za rok 2009 504
 
Komunikaty 506

Jeżeli nie masz zainstalowanego w systemie programu Acrobat Reader - pobierz jego bezpatną wersję ze strony producenta.


   Projekt i hosting: DigitalArt.pl