Archiwum czasopisma   

Zaloguj

wersja do druku      
<<< powrót          


Archiwum
 
 

Spis treści 2009;59(5):331-420

Artykuł na zaproszenie Redakcji
  Europejski Rejestr Wyników Leczenia mający na celu poprawę jakości leczenia w chirurgii kolorektalnej; inicjatywa Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej
W. van Gijn, M.W.J.M. Wouters, K.C.M.J. Peeters, Cornelis J.H. van de Velde
331
 
Artykuł oryginalny
  Znaczenie zmienności w obrębie cytogenetycznych aberracji pierwotnych w wybranych typach nowotworów człowieka Rozprawa habilitacyjna
B. Pieńkowska-Grela
338
 
Opis przypadków
  Grzybica inwazyjna u dwójki dzieci z ostrą białaczką. Opis przypadków
K. Derwich, M. Andrzejewska, P. Mańkowski,
J. Wachowiak
353
 
  Skuteczność i bezpieczeństwo leczenia białaczki plazmocytowej według programu PAD (bortezomib + doksorubicyna + deksametazon)
M. Kraj, R. Pogłód, T. Szpila, K. Warzocha
357
 
Artykuły przeglądowe
  Chemioterapia – główne przyczyny niepowodzeń
I. Mitrus, S. Szala
368
 
  Chemoprewencyjne i przeciwnowotworowe właściwości kurkuminy
M. A. Szczepański, A. Grzanka
377
 
Historia medycyny
  Mikołaj Kopernik i zapobieganie zarazie
R. F. Mould
385
 
Varia
  Specjalizacja w dziedzinie fizyki medycznej
B. Gwiazdowska
389
 
Onkologia w Internecie
  Serwis GoPubMed.org
W. Wysocki
391
 
List do Redakcji
  Witraż z wizerunkiem Marii Skłodowskiej-Curie w Kolekcji Polskiej w Abbott Hall  na kampusie University of Buffalo South
J. Dickson
393
 
Sprawozdanie
  Spotkanie po ASCO
B. Radecka
394
 
Wspomnienia
  Pożegnanie prof. dr hab. med. Jana Zielińskiego
J. Zaręba-Wronkowska
407
 
  Wspomnienie o dr med. Halinie Świątkowskiej
K. Lerczak
409
 
  Wspomnienie o Zofii Sikorskiej-Ratschka
T. Sikorska Shaw
410
 
Kronika
  Prof. dr hab. med. Maciej Krzakowski Dyrektorem Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie 412
 
  Nagroda im. Hilarego Koprowskiego 412
 
  Budowa Centrum Diagnostyki i Terapii Nowotworów Piersi w Szczecinie 413
 
Journal Club 415
Komunikaty 419

Jeżeli nie masz zainstalowanego w systemie programu Acrobat Reader - pobierz jego bezpatną wersję ze strony producenta.


   Projekt i hosting: DigitalArt.pl