Archiwum czasopisma   

Zaloguj

wersja do druku      
<<< powrót          


Archiwum
 
 

Spis treści 2009;59(3):159-252

Artykuł na zaproszenie Redakcji
  Rak piersi: bezpośrednie i pośrednie czynniki ryzyka związane z wiekiem i stylem życia
J. Ph. Janssens, M. Vandeloo
159
 
Artykuły oryginalne
  Rak przytarczyc: opis dwóch przypadków i przegląd piśmiennictwa
A. Lulsegged, A. Thomas, P. Sinha
168
 
  Ocena dysfunkcji dużych gruczołów ślinowych u chorych napromienianych z powodu nowotworów rejonu głowy i szyi
D. Kiprian, J. Niewiadomska, A. Kawecki, W. Rolski, W. Michalski, I. Kozłowicz-Gudzińska
174
 
Krótkie doniesienie
  Narażenie na promieniowanie w brachyterapii prostaty implantami stałymi bez fluoroskopii
J. N Aronowitz, G. Connock, R. Haq, M. J. Morin
184
 
Technika operacyjna
  Hepatojejunostomia obwodowa: alternatywna metoda leczenia paliatywnego nieresekcyjnych guzów wnęki wątroby. Doniesienie wstępne i przegląd piśmiennictwa
D. Szymański, A. Durczyński, J. Strzelczyk
188
 
Opis przypadków
  Zaburzenia hemostazy u dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną (ALL). Opis dwóch przypadków
M. Duś, M. Samborska, K. Derwich
194
 
  Trzykrotna remisja uzyskiwana leczeniem bortezomibem u chorej z dziesięcioletnim przebiegiem szpiczaka plazmocytowego
M. Kraj, R. Pogłód, T. Szpila, K. Warzocha
198
 
Artykuły przeglądowe
  Wartość diagnostyczna badania mammograficznego po zabiegach plastycznych i rekonstrukcyjnych piersi
K. Wardzyńska, E. Wesołowska
203
 
  Chirurgiczne leczenie neoplazji śródnabłonkowej w przełyku Barretta
W. P. Polkowski, J. Mielko
210
 
Historia medycyny
  Wybór zdjęć rentgenowskich głowy i szyi z lat 1896-1904
R. F. Mould
215
 
Varia
  Andrzej Kułakowski –  uczeń i następca Profesora Tadeusza Koszarowskiego
J. Berner
222
 
  Wykład dedykowany prof. Tadeuszowi Koszarowskiemu: Starość i nowotwory
A. Kułakowski
226
 
Onkologia w Internecie
  Portal Międzynarodowej Unii do Walki z Rakiem (UICC)
A. Komorowski
228
 
Wspomnienie
  Wspomnienie o dr. med. Jerzym Pietruszkiewiczu
E. Towpik
232
 
Listy do Redakcji
  Patenty radowe
J. C. Villforth
233
 
  Patenty rentgenowskie
R. F. Mould
235
 
Ocena książek
  „Leczenie bólu”  (Jerzy Wordliczek i Jan Dobrogowski)
J. Jarosz
237
 
  „Dzieje I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie (1809-2006)” tom I-II (red. Marek Krawczyk)
E. Towpik
239
 
  „Dzieje Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby (1918-2008)” (red. Marek Krawczyk)
E. Towpik
240
 
Kronika
  Prof. Jacek Jassem skarbnikiem EORTC 241
 
  Honorowe Członkostwo Europejskiego Towarzystwa Przeszczepiania Szpiku dla Prof. Jerzego Hołowieckiego 241
 
Journal Club 243
Komunikaty 248

Jeżeli nie masz zainstalowanego w systemie programu Acrobat Reader - pobierz jego bezpatną wersję ze strony producenta.


   Projekt i hosting: DigitalArt.pl