Archiwum czasopisma   

Zaloguj

wersja do druku      
<<< powrót          


Archiwum
 
 

Spis treści 2009;59(2):75-158

Artykuły oryginalne
  Badania przesiewowe na obecność kinazy pirogronianowej M2 w stolcu u chorych z inwazyjnym i przedinwazyjnym rakiem jelita grubego: szacunkowa swoistość metody oraz wyniki uzyskane w grupie 4854 ochotników, przedstawione w funkcji wieku
C. Tonus, G. Neupert, K. Witzel
75
 
  Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi. Pierwszy rok działalności w województwie pomorskim
I. Chruścicka, J. Jaśkiewicz, P. Rak, B. Imko-Walczuk
82
 
  Analiza wpływu radioterapii śródoperacyjnej przy użyciu akceleratora liniowego na częstość powikłań pooperacyjnych u chorych z nieresekcyjnym rakiem trzustki
T. Popiela, P. Richter, M. Sierżęga, T. Kowalska, C. Osuch, J. Pszon, J. Legutko, J. Kulig
87
 
Krótkie doniesienie
  Śródoperacyjna radioterapia przerzutów do wątroby raka woreczka żółciowego przy użyciu niskoenergetycznych fotonów
W. P. Polkowski
93
 
Opis przypadku
  Przerzuty czerniaka do narządów przewodu pokarmowego
J. Godlewski, G. Kuciel-Lisieska, M. Tenderenda, P. Troska, T. Widawski
96
 
Artykuły przeglądowe
  Metody zespoleń przełyku z innymi narządami – przegląd literatury
W. J. Kruszewski
99
 
  Znaczenie starzenia na poziomie komórki w walce z chorobą nowotworową
A. Litwiniec, A. Grzanka
104
 
Rekomendacje
  Czerniaki skóry – zasady postępowania diagnostyczno-terapeutycznego
W. Ruka, M. Krzakowski, W. Placek, P. Rutkowski, Z. I. Nowecki, J. Fijuth, A. Nasierowska-Guttmejer, A. Jeziorski, L. Rudnicka, P. Murawa, J. Słuszniak, P. Potemski, R. Zaucha, P. J. Wysocki, W. Polkowski, G. Kamińska-Winciorek, S. Bajcar, W. Biernat, E. Towpik
114
 
Varia
  Palenie tytoniu: wybrane ilustracje
R.F. Mould
126
 
Onkologia w Internecie
  Medyczne zasoby „Wikipedii – Wolnej Encyklopedii”
W. Wysocki
133
 
Wspomnienie
  Wspomnienie o doktorze C. Chester Stock
M. Chorąży
138
 
List do Redakcji
  Porównanie danych wykorzystanych w badaniu EUROCARE-3 z opublikowanymi w „Cancer Incidence in Five Continents”
M. Bębenek, J. Błaszczyk
140
 
Sprawozdanie
  Sprawozdanie z 14. Kongresu Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej (ESSO) w Hadze
J. Tabor, T. Wojewoda, K. Herman
142
 
Ocena książki
  „Podstawy opieki paliatywnej” (red. Krystyna de Walden-Gałuszko)
J. Jarosz
145
 
Kronika
  Nominacje, wybory 147
 
Journal Club 149
Komunikaty 154

Jeżeli nie masz zainstalowanego w systemie programu Acrobat Reader - pobierz jego bezpatną wersję ze strony producenta.


   Projekt i hosting: DigitalArt.pl