Archiwum czasopisma   

Zaloguj

wersja do druku      
<<< powrót          


Archiwum
 
 

Spis treści 2008;58(2):111-212

Artykuł na zaproszenie Redakcji
  Radioterapia złożonych zmian powierzchniowych: wybór metody leczenia
A. Stewart
111
 
Artykuły oryginalne
  Terapia protonowa z penetracją punktową: Rinecker Proton Therapy Center w Monachium. Część 2: Aspekty techniczne i fizyczne
H-J Borchert, M. Mayr, R.A. Schneider, M.R. Arnold, D.E. Geismar,
M. Wilms, L. Wisser, M. Herbst
116
 
  Jednoczesna radiochemioterapia chorych na raka ustnej części gardła: ocena odległych wyników i analiza czynników prognostycznych
A. Kawecki, A. Jarząbski, W. Rolski, B. Jagielska, Z. Szutkowski,
D. Kiprian, B. Pawłowska-Sendułka, Z. Laskus, S. Falkowski,
W. Michalski, R. Krajewski
125
 
  Wartość przyśpieszonej radioterapii stosowanej wraz z chemioterapią u pacjentów z niedrobnokomórkowym, nieoperacyjnym rakiem płuca – analiza retrospektywna
E. Chmielewska, Z. Jodkiewicz, W. Michalski, A. Skowrońska-Gardas
133
 
  Ocena wpływu standardowej chemioterapii na wielkość populacji limfocytów T γδ oraz subpopulacji aktywowanych limfocytów T γδ CD25+ i T γδ CD69+ w krwi obwodowej chorych na nieziarnicze chłoniaki złośliwe (NHL) i szpiczaka mnogiego (MM)
E. Sowińska, L. Usnarska-Zubkiewicz, K. Kuliczkowski
138
 
  Śródoperacyjne badanie palpacyjne jamy pachowej jako element biopsji węzła wartowniczego u chorych na raka piersi
P. Pluta, D. Nejc, J. Piekarski, G. Pasz-Walczak, J. Jakubik, A. Berner, P. Sęk, A. Bilski, A. Durczyński, A. Jeziorski
147
 
Krótkie doniesienia
  Nowe źródło promieniowania X stosowane w brachyterapii zmian skórnych i brachyterapii śródoperacyjnej
J. Kindlein, F. Gubbels, F. Simonis
151
 
  Nowy moduł „Direct Step and Shoot” w brachyterapii raka prostaty z modyfikowaniem natężenia dawki
M. Treutwein, M. Hipp, L. Bogner
154
 
Opis przypadków
  Rzekomonaczyniakowy rozrost zrębu piersi – prezentacja dwóch leczonych zachowawczo pacjentów objętych długoterminową obserwacją
J. Jędrys, L. Rudnicka-Sosin, W. Nowak
157
 
Artykuły przeglądowe
  Nowe perspektywy w leczeniu systemowym raka żołądka
S. Ochenduszko
160
 
  Wczesne i późne powikłania pooperacyjnej radioterapii chorych na mięsaki tkanek miękkich kończyn po skojarzonym leczeniu oszczędzającym narząd. Nowe spojrzenie
B. Gliński, P. Dymek, J. Jakubowicz, T. Walasek, M. Pęcak,
M. Rogowska
167
 
Historia medycyny
  Rozwój wiedzy o raku od najdawniejszych czasów do końca XVIII wieku
R.F. Mould
172
 
Varia
  Prawne konsekwencje ujawnienia tajemnicy lekarskiej
K. Wroński, J. Okraszewski, R. Bocian
186
 
Onkologia w Internecie
  Baza eponimów medycznych – serwis Whonamedit.com
W. Wysocki
190
 
List do Redakcji
  Istotna poprawa przeżyć chorych na raka jelita grubego, piersi i stercza w Polsce
J. Pawlęga
193
 
Sprawozdanie
  Sprawozdanie z 6th Biennial International Sentinel Node Society Meeting
J. Piechocki
194
 
Ocena książki
  „Cancer Survivorship Source Book” (Karen Bellenir)
W. Chmielarczyk
196
 
  „Przedstawiciele nauk medycznych członkowie Towarzystwa Naukowego Warszawskiego w latach 1907-1952” (Andrzej Śródka, Edward Towpik)
H. Gaertner
197
 
  „Późne uszkodzenia po leczeniu guzów mózgu u dzieci” (Maria Pamucka, Lidia Czopkiewicz, Wojciech Jawień, Wiktor Kośniewski, Piotr Tokar, Kamila Polednia-Jabłońska)
M. A. Skowrońska-Gardas
198
 
Kronika
  Członkostwo PTO w UICC 199
 
Journal Club 201
Komunikaty 207

Jeżeli nie masz zainstalowanego w systemie programu Acrobat Reader - pobierz jego bezpatną wersję ze strony producenta.


   Projekt i hosting: DigitalArt.pl