Archiwum czasopisma   

Zaloguj

wersja do druku      
<<< powrót          


Archiwum
 
 

Spis treści 2007;57(6):629-748

Artykuły na zaproszenie Redakcji
  Międzynarodowa współpraca w badaniach nad rakiem piersi
R. Orda
629
 
  Komórki mikrośrodowiska nowotworowego: cel terapii przeciwnowotworowej
S. Szala
633
 
Artykuły oryginalne
  Radykalna radioterapia nieoperacyjnego ze względów medycznych, klinicznie miejscowo ograniczonego, niedrobnokomórkowego raka płuc: wyniki i czynniki prognostyczne
E. Yu, P. Tai, R. Ash, M. Lee, L. Stitt, G. Rodrigues, R. Dar, M. Vincent, R. Inculet, R. Malthaner
646
 
  Wstępna analiza przydatności biomarkera NT-proBNP w ocenie kardiotoksyczności chemio- i radioterapii pooperacyjnej u chorych na raka piersi
J. Gałecki, J. Kamińska, Z. Miśkiewicz, M. Kowalska, A. Siedlecka,
M. Grudzień-Kowalska, J. Hicer-Grzenkowicz, W. Michalski
654
 
  Znaczenie kliniczne interwału czasowego pomiędzy przedoperacyjną radioterapią 25 Gy a zabiegiem operacyjnym w leczeniu raka odbytnicy
P. Richter, R. Pach, T. Kowalska, J. Pawlęga, J. Kulig, T. Popiela
659
 
  Analiza stężeń cytokin TNFα i IL-10 wydzielanych przez limfocyty T krwi obwodowej pod wpływem obecności komórek nowotworowych
u pacjentów z rakiem płaskonabłonkowym krtani

K. Starska, M. Łukomski, E. Głowacka
665
 
  Czynniki warunkujące ryzyko i lokalizację nawrotu raka piersi po pierwotnej mastektomii
B. Radecka, R. Dziadziuszko, K. Drosik, B. Dedyk-Drosik, M. Szwiec, E. Szutowicz, J. Jassem
669
 
  Deklarowana aktywność fizyczna a ryzyko raka piersi
J. Kruk
677
 
Krótkie doniesienia
  Napromienianie fragmentu piersi z zastosowaniem brachyterapii śródtkankowej HDR: wczesne i późne odczyny popromienne oraz wyniki kosmetyczne
M. Mignogna, A. Marconi, D. Francesconi, E. Lorenzini, M. Quattrocchi, F. Ducci
685
 
  Ocena skuteczności stosowania aplikatora ginekologicznego typu Fletcher-Williamson z osłonami
C.Y. Cheng
687
 
Opis przypadku
  Przerzut raka jasnokomórkowego nerki do gruczołu tarczowego 20 lat po nefrektomii – opis przypadku
K. Kaliszewski, T. Łukieńczuk, W. Bednarz, M. Rzeszutko,
Z. Krawczyk, J. Dawiskiba
689
 
  Naciekający rak przewodowy z komponentą guza liściastego piersi – opis przypadku
I. Gisterek, P. Ziółkowski, M. Ochman, A. Łacko, R. Matkowski,
J. Kornafel
692
 
Artykuły przeglądowe
  Zespół przewlekłego zmęczenia u chorych na nowotwory poddawanych chemioterapii
M.Z. Wojtukiewicz, Z. Sawicki, E. Sierko, A. Kieszkowska-Grudny
695
 
  Testy predykcyjne promieniowrażliwości tkanek prawidłowych –
stan obecny i perspektywy

D. Słonina
702
 
  Systemowe leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca i złośliwego międzybłoniaka opłucnej: uaktualnione zalecenia oparte na wynikach wiarygodnych badań klinicznych
J. Jassem, K. Drosik, R. Dziadziuszko, R. Kordek, J. Kozielski, D. Kowalski, M. Krzakowski, J. Nikliński, W. Olszewski, T. Orłowski, R. Ramlau,
K. Roszkowski-Śliż
711
 
Źródła do historii onkologii
  Zasługi Marii Skłodowskiej-Curie wobec kraju ojczystego (w 75 rocznicę Instytutu Radowego w Warszawie i 140 rocznicę urodzin Marii Skłodowskiej-Curie)
C. Pawłowski
719
 
Varia
  Prawo chorego do umierania w spokoju i godności
K. Wroński
725
 
Onkologia w Internecie
  Medyczne skróty i akronimy
W. Wysocki
727
 
Sprawozdanie
  Sprawozdanie z konferencji „Cancer Therapeutics: The Road Ahead”
M. Chechlińska
730
 
Ocena książki
  „Atlas chirurgii piersi” (Tari A. King, Patrick I. Borgen)
E. Towpik
735
 
Kronika
  Uroczystości 75-lecia otwarcia Instytutu Radowego podczas II Mazowieckich Spotkań Onkologicznych 736
 
  63 Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich 739
 
  Córka Marii Skłodowskiej-Curie zmarła w wieku 103 lat 740
 
Journal Club 741
Komunikaty
  Warsztaty z psychoonkologii „Rehabilitacja chorych na nowotwory – warsztaty z psychoonkologii dla lekarzy” 746
 
  7th Masterclass in Clinical Oncology 746
 
  Kurs CMKP i 68 Szkoła PTOK/ CO-I „Aktualne zasady postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w onkologii” 747
 
  67. Szkoła PTOK/ CO-I „Nowotwory płuca i klatki piersiowej” 747 XIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej 747
 
  CMKP i 69. Szkoła PTOK/CO-I: „Problemy onkologiczne w zdrowiu publicznym” 747
 
  „Spotkanie PO ASCO 2008” 748
 
  V Usteckie Dni Onkologiczne 748
 
  VII Konferencja na temat Raka Płuca 748
 
  70. Szkoła PTOK/CO-I „Rak piersi” 748
 
  Kurs CMKP i 71. Szkoła PTOK/CO-I „Podstawy onkologii klinicznej” 749
 
  72. Szkoła PTOK/CO-I „Metodologia prowadzenia badań klinicznych
z elementami statystyki medycznej”
749
 

Jeżeli nie masz zainstalowanego w systemie programu Acrobat Reader - pobierz jego bezpatną wersję ze strony producenta.


   Projekt i hosting: DigitalArt.pl