Archiwum czasopisma   

Zaloguj

wersja do druku      
<<< powrót          


Archiwum
 
 

Spis treści 2007;57(5):487-628

Artykuły na zaproszenie Redakcji
  Infrastruktura radioterapii w Polsce
W. Bulski, B. Gwiazdowska, A. Pruszyński, J. Rostkowska
487
 
  Przegląd teorii rozwoju raka jajnika.
Leptyna jako potencjalny czynnik biorący udział w karcynogenezie

A. Markowska
518
 
Artykuły oryginalne
  Terapia protonowa z techniką spot scanning:
Centrum Terapii Protonowej Rineckera w Monachium
Część I: Aspekty kliniczne

R.A. Schneider, L. Wisser, M.R. Arnold, C. Berchtenbreiter, H-J. Borchert, D.E. Geismar, M.C. Loscar, M. Mayr, M. Wilms, M. Herbst
524
 
  Ocena czynników prognostycznych u chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca po radykalnej radioterapii konwencjonalnej
E. Pluta
533
 
  Śródtkankowa brachyterapia HDR u chorych na raka jamy ustnej – wczesne doświadczenia na podstawie wyników u chorych leczonych
w Instytucie Onkologii
w Gliwicach

W. Sąsiadek, B. Białas, M. Fijałkowski, J. Bystrzycka, A. Wygoda,
M. Hutnik, M. Goleń, K. Składowski
542
 
  Występowanie wirusów Papilloma (HPV) w przerzutach do węzłów chłonnych u kobiet z rakiem szyjki macicy – badania wstępne
S. Szostek, M. Klimek, J. Ryś, J. Kopeć, B. Zawilińska
547
 
  Wstępna ocena badania PET/CT u chorych z rakiem pęcherzyka żółciowego rozpoznanym przypadkowo podczas lub po cholecystektomii
Z. Kula, B. Małkowski,T. Pietrzak, J. Szefer
550
 
Krótkie doniesienia
  Zagadnienia bezpieczeństwa brachyterapii metodą pulsacyjną (PDR): analiza 1225 przypadków
K. Koedooder, Y. Van Herten, H. Van der Grient, N. Van Wieringen,
J. Van de Kamer, A. Bel
556
 
  Przezkroczowa brachyterapia śródtkankowa z zastosowaniem systemu MUPIT – analiza toksyczności leczenia
S. Rodriguez Villalba, M. Santos Ortega, J.R. Sancho, J. Perez Calatayud, N. Louis Belle, F. Ballester Pallares
559
 
Technika operacyjna
  Zastosowanie wolnego płata strzałkowego w rekonstrukcji kości udowej po rozległej resekcji kostniakomięsaka uda. Opis przypadku
A. Maciejewski, J. Wierzgoń, J. Bartosik, S. Półtora, M. Dobrut,
R. Szumniak
561
 
Opis przypadku
  Leczenie hiperkalcemii w przebiegu raka przytarczyc nowowprowadzonym kalcimimetykiem: cinacalcetem (Mimpara®, Aamgen). Opis przypadku
W. Misiorowski
568
 
  Próba oceny jakości radioterapii na podstawie analizy planów leczenia napromienianiem 5 dzieci z rozpoznaniem nerwiaka zarodkowego
w stopniu IV

E. Korab-Chrzanowska
573
 
Artykuły przeglądowe
  Mikrotubule – cel terapii przeciwnowotworowej
M. Szczepański, A. Grzanka, M. Izdebska
579
 
  Ocena biopsji węzła chłonnego wartowniczego w raku żołądka
A. Durczyński, A. Jeziorski
586
 
Rekomendacje
  Zalecenia dotyczące uzupełniającego leczenia wczesnego raka piersi. Sprawozdanie z 10. Międzynarodowej Konferencji w St. Gallen
M. Wełnicka-Jaśkiewicz
595
 
Historia medycyny
  Hermann Strebel (1868-1943) – biografia
R.F. Mould, F.S. Litten, J.N. Aronowitz
599
 
Varia
  Barwa światła w odkryciu Marii Skłodowskiej-Curie i Piotra Curie
W. Chmielarczyk, A. Pruszyński
606
 
Onkologia w Internecie
  Wartościowe zbiory wytycznych postępowania w Internecie
M. Bała, W. Leśniak
608
 
Listy do Redakcji 613
  J. Jassem
 
  Odpowiedź
M.P. Nowacki
614
 
Sprawozdanie
  Sprawozdanie z XXVIII Konferencji Naukowej
European Cell Proliferation Society

J. Miłoszewska, M. Gos
615
 
Ocena książki
  „Albert Schweitzer życie, myśl i dzieło” (Henryk Gaertner)
W. Chmielarczyk
617
 
Kronika
  Nagroda im. Hilarego Koprowskiego 619
 
Journal Club 621
Komunikaty
  65. Szkoła PTOK „Metodologia prowadzenia badań klinicznych
z elementami statystyki medycznej”
626
 
  II Białowieskie Sympozjum „Diagnostyka i leczenie raka płuca” 626
 
  7th Masterclass in Clinical Oncology 626
 
  EBCC-6: 6th European Breast Cancer Conference 626
 
  XIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej 627
 
  5th World Conference on Breast Cancer 627
 
  ESSO 2008: 14th Congress of the European Society of Surgical Oncology 627
 
  VII Konferencja na temat Raka Płuca 627
 

Jeżeli nie masz zainstalowanego w systemie programu Acrobat Reader - pobierz jego bezpatną wersję ze strony producenta.


   Projekt i hosting: DigitalArt.pl