Archiwum czasopisma   

Zaloguj

wersja do druku      
<<< powrót          


Archiwum
 
 

Spis treści 2007;57(4):359-486

Artykuły na zaproszenie Redakcji
  Rozkwit i upadek hipofrakcjonowania w radioterapii klinicznej
XX wieku

S. Friberg, B-I. Rudén
359
 
  Radioterapia hadronowa i jonowa: osiągnięcia, perspektywy rozwoju
J. Skołyszewski
370
 
Artykuły oryginalne
  Zagadnienia obrazowania w radioterapii ze szczególnym uwzględnieniem brachyterapii
J. Schultze, M. Both, U. Lützen
376
 
  Analiza zależności pomiędzy obecnością receptorów androgenowych
a innymi czynnikami prognostycznymi u kobiet chorych na raka gruczołu piersiowego

A.K. Agrawal, Z. Grzebieniak, P. Żukrowski, M. Jeleń, W. Kielan,
G. Marek, S. Smolarek, J. Mazurak
383
 
  Stężenia cytokin prozapalnych i inhibitorowych w surowicy krwi chorych na chłoniaka Hodgkina
M. Kowalska, J. Kamińska, M. Fuksiewicz, B. Kotowicz, A. Siedlecka,
J. Tajer, J. Walewski
391
 
  Rekonstrukcja SPECT metodami iteracyjnymi a jakość obrazów
w badaniach chłoniaków z zastosowaniem 67Ga

J. Lesiak, L. Królicki
397
 
  Przeciwciała przeciwko białku p53 u chorych z rakiem jelita grubego
D. Bielicki, V. Sulżyc-Bielicka, J. Kładny, W. Domagała
401
 
  Stężenia VEGF i bFGF w surowicy krwi chorych na chłoniaka Hodgkina
M. Kowalska, J. Kamińska, M. Fuksiewicz, B. Kotowicz, A. Siedlecka,
J. Tajer, J. Walewski
409
 
Krótkie doniesienia
  Śródmiąższowa brachyterapia wysoką mocą dawki z podwyższeniem dawki boost w raku piersi
C.A. de Oliveira, M. do Amparo Moutinho, A. Matos, C. Miranda,
G. Melo, M. do Carmo Lopes
414
 
  Międzyfrakcyjne zmiany w mózgu podczas radioterapii
T. Jenkins, H. Gay, C. Sibata, O. Hanson, R. Allison
418
 
Technika operacyjna
  Zastosowanie uszypułowanego płata promieniowego z przedramienia w rekonstrukcji po resekcji nawrotowego złośliwego nowotworu wywodzącego się z otoczki nerwu w tylnej okolicy łokciowej
M. Grajek, A. Maciejewski
420
 
Opis przypadku
  Pęcherzyca paraneoplastyczna późnym skutkiem całkowitej resekcji czerniaka skóry?
M. Bębenek
424
 
Artykuły przeglądowe
  Modyfikacje epigenetyczne a nowotwory
S. Flis, K. Flis, J. Spławiński
427
 
  Leczenie miejscowego nawrotu raka odbytnicy
Z. Kococik, M. Kococik
435
 
Historia medycyny
  Pierwsze czasopisma naukowe o tematyce onkologicznej –
lata 1853-1934

R.F. Mould, J. Aronowitz, R. Van Tiggelen, F.S. Litten
442
 
Wspomnienia
  Wspomnienie o prof. dr hab. Alinie Czarnomskiej (1927-2007)
E. Wirth-Dzięciołowska
449
 
  Przemówienie pożegnalne Dyrektora Instytutu Onkologii
w dniu 25 stycznia 1986 r. – w 5 rocznicę zgonu Profesora Tadeusza Koszarowskiego
451
 
Varia
  Efektywność specjalizacji w chirurgii onkologicznej
K. Wroński
452
 
  Komentarz
A. Jeziorski
464
 
Onkologia w Internecie
  Serwis internetowy Center for Disease Control and Prevention
W. Wysocki
465
 
List do Redakcji
  Educere - refleksja nad edukacją onkologiczną
W. Chmielarczyk, A. Pruszyński, K. Wojtaszczyk, K. Komorowska
469
 
Sprawozdanie
  Sprawozdanie z IGRT Education Course w Princess Margaret Hospital w Toronto
B. Wysocka
471
 
  Sprawozdanie z konferencji naukowej „Onkologia w pigułce”
K. Nieścior
474
 
Kronika
  Honorowi Członkowie Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej 475
 
  Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Polskiego Towarzystwa Onkologicznego Oddział w Poznaniu 475
 
  V Ogólnopolska Konferencja „Diagnostyka i leczenie raka piersi”
w Falentach
476
 
Journal Club 477
Komunikaty
  Oncological Minimal Access Surgery – ONCOMAS Training Course
and Workshop for Rectal Cancer
483
 
  XI Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej 483
 
  49th ASTRO Annual Meeting 483
 
  Geriatric Oncology: Cancer in the Elderly 483
 
  Warsztaty z psychoonkologii „Rehabilitacja chorych na nowotwory – warsztaty z psychoonkologii dla lekarzy”. Szkoła PTOK nr 68 484
 
  64. Szkoła PTOK „Podstawy onkologii klinicznej” 484
 
  II Mazowieckie Spotkania Onkologiczne, uroczysta sesja poświęcona 75-leciu otwarcia Instytutu Radowego w Warszawie 484
 
  65. Szkoła PTOK „Metodologia prowadzenia badań klinicznych
z elementami statystyki medycznej”
484
 
  II Białowieskie Sympozjum „Diagnostyka i leczenie raka płuca” 485
 
  7th Masterclass in Clinical Oncology 485
 
  EBCC-6: 6th European Breast Cancer Conference 485
 
  5th World Conference on Breast Cancer 485
 
  ESSO 2008: 14th Congress of the European Society of Surgical Oncology 485
 

Jeżeli nie masz zainstalowanego w systemie programu Acrobat Reader - pobierz jego bezpatną wersję ze strony producenta.


   Projekt i hosting: DigitalArt.pl