Archiwum czasopisma   

Zaloguj

wersja do druku      
<<< powrót          


Archiwum
 
 

Spis treści 2007;57(2):105-242

Artykuł na zaproszenie Redakcji
  Radioterapia 4-D w praktyce klinicznej: wykorzystanie radiochirurgii stereotaktycznej z bramkowaniem u chorych z nowotworowym guzem płuca
R. Suwiński, K. Ślosarek, R. Rutkowski, A. Grządziel, A. Kowalski
105
 
Rozprawa habilitacyjna
  Linie ludzkich spontanicznie immortalizowanych limfocytów T – nowy model do badań mechanizmów powstawania nowotworów układu chłonnego
J.K. Siwicki
114
 
Artykuły oryginalne
  Radiotermoterapia śródtkankowa w raku prostaty – aspekty techniczne leczenia hipertermią
G. Bruggmoser, R. Steberl, F. Röhner, K. Henne, H. Frommhold, C. Leiber, W. Schulze-Seemann
133
 
  Leczenie neurochirurgiczne i napromienianie przerzutów do mózgu u chorych na raka piersi – analiza przeżyć i czynników prognostycznych
A. Niwińska, H. Rudnicka, R. Krajewski, M. Murawska
140
 
  Doświadczenia polskich ośrodków w ramach międzynarodowego randomizowanego badania III fazy z zastosowaniem schematów dwulekowych docetakselu i cisplatyny oraz doksetakselu i karboplatyny w porównaniu z połączeniem winorelbiny z cisplatyną w zaawansowanym raku niedrobnokomórkowym płuca
R. Ramlau, A. Płużańska, A. Szczęsna, H. Karnicka-Młodkowska, M. Wojtukiewicz, K. Folcik, A. Galęba, Ł. Spychalski
146
 
  Wartość diagnostyczna scyntygrafii wykonanej techniką SPECT z zastosowaniem cytrynianu 67Ga w ocenie zmian resztkowych u pacjentów z chorobą Hodgkina
J. Niewiadomska, G. Łapińska, , I. Kozłowicz-Gudzińska, A. Sackiewicz-Słaby, J. Tajer
153
 
  Skuteczność i bezpieczeństwo bortezomibu (Velcade) w leczeniu nawrotowej i opornej postaci szpiczaka plazmocytowego. Doniesienie wstępne
K. Warzocha, M. Kraj, R. Pogłód, U. Sokołowska
160
 
  Zastosowanie radioterapii w przypadku śródbłoniaka krwionośnego nabłonkowatego śródpiersia – opis przypadku
D. Tyc-Szczepaniak, L. Kępka, E. Szczepulska-Wójcik
170
 
  Obustronny obrzęk ślinianek podżuchwowych po podaniu doksorubicyny i cyklofosfamidu - opis przypadku
M. Ekiert, P. Hudziec, E. Filipczyk-Cisarż
174
 
Artykuł przeglądowy
  Choroby piersi, ze szczególnym uwzględnieniem raka, u pacjentów zakażonych HIV
A. Kołacińska, E. Jabłonowska, K. Przybyłowska, M. Pawlak, J. Rykała, Z. Morawiec
177
 
Rekomendacje
  Aktualne postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne u chorych na nowotwory podścieliskowe przewodu pokarmowego (GIST)
W. Ruka, M. Dębiec-Rychter, P. Rutkowski, P. Reichardt, M. Krzakowski, J. Stachura, J. Siedlecki, A. Nasierowska-Guttmejer, C. Osuch, J. Sygut, D. Makuła, J. Limon, J. Jassem, U. Grzesiakowska, A. Jeziorski, Z. Nowecki
181
 
Historia medycyny
  Rozwój wiedzy o elektryczności i elektroterapii ze szczególnym uwzględnieniem promieni X i leczenia raka Część III Od Sir Williama Crookesa do elektroterapeutów XX wieku
R.F. Mould, J.N. Aronowitz
190
 
Varia
  Per scientiam ad salutem aegroti. A posse ad esse („Przez wiedzę do zdrowia chorego. Od możliwości do rzeczywistości”)
T. Tołłoczko
201
 
Onkologia w Internecie
  Serwis naukowy Google Scholar
W. Wysocki
207
 
Listy do Redakcji
  Polscy laureaci grantu IDEA
J. Jassem
211
 
  Uzupełnienie
B. Michalski
212
 
Sprawozdania
  Sprawozdanie z V Europejskiej Konferencji Raka Piersi Chirurgia
M. Nagadowska
213
 
  Radioterpaia
A. Niwińska
215
 
  Spotkanie po ASCO 2006
B. Radecka
216
 
  Sprawozdanie z III Usteckich Dni Onkologicznych
Z. Stojčev
222
 
Ocena książek
  „Urywki wspomnień” (T. Koszarowski)
J. Skołyszewski
223
 
  „Genetyka molekularna” (praca zbiorowa pod redakcją Piotra Węgleńskiego)
J. Siedlecki
225
 
Kronika
  Odsłonięcie popiersia prof. Tadeusza Koszarowskiego – patrona Opolskiego Centrum Onkologii 227
 
  Wyrazy uznania dla prof. dr. hab. med. Bogusława Maciejewskiego 227
 
  Prezentacja tomu wspomnień prof. Tadeusza Koszarowskiego 228
 
  Klub Onkologów Seniorów 230
 
  Aukcja na rzecz działalności statutowej Towarzystwa Marii Skłodowskiej-Curie w Hołdzie i Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie 230
 
Komunikaty
  European Cell Proliferation Society 28th Meeting „Normal and tumor cell proliferation as target for treatment” 232
 
  43rd ASCO Annual Meeting: Translating research into practice 232
 
  62. Szkoła PTOK „Problemy onkologiczne w zdrowiu publicznym” 232
 
  9th World Congress on Gastrointestinal Cancer 232
 
  ESMO Conference 232
 
  Szóste „Spotkanie po ASCO” 233
 
  IV Usteckie Dni Onkologiczne 233
 
  XXII Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów 233
 
  9th Biennial European Society for Therapeutic Radiology and Oncology Meeting 233
 
  9th World Congress of Psycho-Oncology 233
 
  ECCO 14: the European Cancer Conference 233
 
  63. Szkoła PTOK 234
 
  Oncological Minimal Access Surgery – ONCOMAS Training Course and Workshop for Rectal Cancer 234
 
  49th ASTRO Annual Meeting 234
 
  Geriatric Oncology: Cancer in the Elderly 234
 
  Warsztaty z psychoonkologii „Rehabilitacja chorych na nowotwory – warsztaty z psychoonkologii dla lekarzy”. Szkoła PTOK nr 68 234
 
  64. Szkoła PTOK „Podstawy onkologii klinicznej” 235
 
  II Mazowieckie Spotkania Onkologiczne, obchody 75-lecia otwarcia Instytutu Radowego w Warszawie 235
 
  65. Szkoła PTOK „Metodologia prowadzenia badań klinicznych z elementami statystyki medycznej” 235
 
  II Białowieskie Sympozjum „Diagnostyka i leczenie raka płuca” 235
 
  EBCC-6: 6th European Breast Cancer Conference 236
 
  5th World Conference on Breast Cancer 236
 
  ESSO 2008: 14th Congress of the European Society of Surgical Oncology 236
 
Journal Club 237

Jeżeli nie masz zainstalowanego w systemie programu Acrobat Reader - pobierz jego bezpatną wersję ze strony producenta.


   Projekt i hosting: DigitalArt.pl