Archiwum czasopisma   

Zaloguj

wersja do druku      
<<< powrót          


Archiwum
 
 

Spis treści 2006;56(6):637-756

Artykuł na zaproszenie Redakcji
  Chirurgiczne leczenie nowotworów dróg żółciowych zewnątrzwątrobowych: aktualny stan wiedzy
J. A. Polański, P. Białek, Z. Biejat
664
 
Artykuły oryginalne
  Zastosowanie radioterapii u chorych z neuroendokrynnym rakiem skóry tzw. rakiem Merkla)
P. Tai, E. Yu, J. Pacella
667
 
  Atypowa przewodowa hyperplazja gruczołu piersiowego – problem diagnostyczno-terapeutyczny
J. Jędrys, W. Nowak
672
 
  Analiza wyników leczenia raka odbytnicy o niskim ryzyku techniką TEM (przezodbytniczej mikrochirurgii endoskopowej)
P. Richter, T. Popiela, J. Kulig, T. Gach, R. Solecki
676
 
  Czerniak złośliwy imitujący międzybłoniak opłucnej
J. Kowalewski, M. Bella, M. Dancewicz, J. Sir
682
 
Artykuły przeglądowe
  Psychologiczne metody pomocy chorym na raka piersi
P. Izdebski, J. Tujakowski
685
 
  Objawy reumatyczne w chorobach nowotworowych
B. Kwiatkowska, M. Przygodzka, A. Filipowicz-Sosnowska
693
 
  Stres oksydacyjny jako czynnik wywołujący oraz modyfikujący w przebiegu przewlekłego obrzęku limfatycznego po mastektomii
R. Hansdorfer-Korzon, A. Szlagatys-Siedorkiewicz, J. Renke, A. Jankowska
700
 
Rekomendacje
  Rola taksoidów w leczeniu raka piersi: uaktualnione zalecenia oparte na wynikach wiarygodnych badań klinicznych
J. Jassem, K. Drosik, M. Krzakowski, T. Pieńkowski, P. Siedlecki, C. Szczylik, B. Utracka-Hutka, M. Wojtukiewicz, M. Wełnicka-Jaśkiewicz
704
 
Varia
  Rozmowa prof. Arkadiusza Jeziorskiego - Prezesa Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej z prof. Andrzejem Szawłowskim Konsultantem Krajowym ds. Chirurgii Onkologicznej oraz z prof. Pawłem Murawą przedstawicielem PTChO w ESSO
A. Jeziorski
709
 
Historia medycyny
  Rozwój wiedzy o elektryczności i elektroterapii ze szczególnym uwzględnieniem promieni X i leczenia raka. Część I. Od starożytnych Greków do Luigi Galvaniego
R. F. Mould, J.N. Aronowitz
711
 
Leksykon onkologii
  Leksykon pojęć i definicji - radiobiologia kliniczna – cz. II
A. Gasińska
721
 
Onkologia w Internecie
  Jakość informacji medycznych w Internecie
W. Wysocki
731
 
Wspomnienie
  Wspomnienie o dr med. Tomaszu Jędrzejczaku
I. Kozłowicz-Gudzińska
735
 
  Wspomnienie w 85 rocznicę urodzin dr med. Janiny Anny Żelechowskiej
J. Dziukowa
736
 
Sprawozdanie
  Rak piersi w populacji europejskiej, amerykańskiej i azjatyckiej
A. Kołacińska
737
 
Ocena książek
  „Kładka nad przepaścią” zebrała Krystyna Rożnowska)
H. Gaertner
740
 
  „Słownik pochodzenia nazw i określeń medycznych Antyczne i nowożytne dzieje chorób w ich nazwach ukryte”
H. Gaertner
741
 
Kronika
  II Kongres Onkologii 743
 
  Walne Zgromadzenie Polskiego Towarzystwa Onkologicznego 743
 
  Wybory w Oddziale Łódzkim PTO 743
 
  Koncert w 100 rocznicę istnienia Polskiego Komitetu do Zwalczania Raka 744
 
Komunikaty
  Warsztaty z Psychoonkologii „Rehabilitacja chorych na nowotwory – warsztaty z psychoonkologii dla lekarzy”. Szkoła PTOK nr 66, Szkoła PTOK nr 67, Szkoła PTOK nr 68 745
 
  10th International Conference on Primary Therapy of Early Breast Cancer 745
 
  60. Szkoła PTOK „Nowotwory płuca i klatki piersiowej” 745
 
  Cancer in the Elderly 745
 
  V Konferencja „Diagnostyka i leczenie raka piersi” 745
 
  XIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej i XXIV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa 745
 
  Breast Cancer in Young Women 746
 
  61. Szkoła PTOK „Aktualne zasady postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w onkologii” 746
 
  European Cell Proliferation Society 28th Meeting „Normal and tumor cell proliferation as target for treatment” 746
 
  43rd ASCO Annual Meeting: Translating research into practice 746
 
  62. Szkoła PTOK „Problemy onkologiczne w zdrowiu publicznym” 747
 
  9th World Congress on Gastrointestinal Cancer 747
 
  ESMO Conference Lugano 747
 
  Szóste „Spotkanie po ASCO” 747
 
  XXII Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów 747
 
Journal Club 749

Jeżeli nie masz zainstalowanego w systemie programu Acrobat Reader - pobierz jego bezpatną wersję ze strony producenta.


   Projekt i hosting: DigitalArt.pl