Archiwum czasopisma   

Zaloguj

wersja do druku      
<<< powrót          


Archiwum
 
 

Spis treści 2006;56(4):385-504

Artykuł na zaproszenie Redakcji
  Paraneoplastyczny zespół neurologiczny: patomechanizm, kryteria rozpoznania, postępowanie
G. Gromadzka, Z. Łysiak, A. Członkowska
414
 
Artykuły oryginalne
  Kalkulowanie dawki na obwodzie objętości tarczowej i histogramy dawka-objętość: fuzja pierwotnego założenia i nowoczesnej technologii celem usprawnienia brachyterapii
J.N. Aronowitz, L. Liu, R. Haq, S. Pohar
432
 
  Brak przydatności klinicznej wspólnego oznaczania białek: c-erbB2 i p53 w raku jelita grubego
W.J. Kruszewski, R. Rzepko, C. Warężak, J. Zieliński, T. Jastrzębski, A. Kopacz, K. Jaśkiewicz
436
 
  Wstępne wyniki i tolerancja zastosowania zmodyfikowanej chemio-radioterapii w leczeniu chorych na zlokalizowaną postać drobnokomórkowego raka płuca
B. Sas-Korczyńska
442
 
  Pooperacyjne napromienianie chorych na glejaka wielopostaciowego mózgu masywnymi dawkami frakcyjnymi z planowaną przerwą 2 albo 4 tygodnie pomiędzy seriami. Wstępne wyniki prospektywnego badania klinicznego
B. Gliński, T. Szpytma, J. Urbański, E. Pluta, A. Mucha-Małecka, M. Ząbek, J. Skołyszewski
450
 
  Przerzut do jądra jako pierwszy objaw rozsianego raka okrężnicy. Opis przypadku
M. Ostapiuk, G. Świątoniowski, S. Brużewicz, E. Suder, B. Ceglarski, E. Prudlak, J. Rozciecha, T. Kłaniewski
456
 
Artykuły przeglądowe
  Aktualne poglądy na temat zastosowania radioterapii w nowotworach ośrodkowego układu nerwowego u dzieci
M. Chojnacka, A. Skowrońska-Gardas
459
 
  Rola systemu aktywacji plazminogenu w biologii nowotworów
E. Jakubiszyn, P. Dzięgiel, M. Zabel
467
 
Historia medycyny
  Brachyterapia prostaty w 1909 roku
J.N. Aronowitz, G. Bruggmoser
474
 
Leksykon onkologii
  Leksykon pojęć i definicji w onkologii - rezonans magnetyczny
M. Tacikowska
477
 
Onkologia w Internecie
  Medyczne systemy informatyczne - bezpieczeństwo sieci komputerowych (aspekty organizacyjne i prawne) - część I
P. Kasztelowicz
483
 
Sprawozdania
  Sprawozdanie ze zjazdu European Association of Science Editors w Krakowie
W. Wysocki
486
 
Ocena książek
  „Mammografia w diagnostyce sutka” (red. Janina Dziukowa i Ewa Wesołowska)
B. Pruszyński
488
 
  „Tańcząc nad przepaścią - moja walka z rakiem” (Bolesław Lutosławski)
H. Gaertner
489
 
Kronika
  XII Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej 490
 
  Sto lat Polskiego Komitetu Zwalczania Raka 492
 
  Działalność międzynarodowa prof. Jacka Jassema 492
 
  Oświadczenie Przewodniczącej EORTC 492
 
  Rada Fundacyjna Fundacji im. Jakuba hr. Potockiego 493
 
  Nagroda w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej 493
 
Komunikaty
  II Kongres Onkologii Polskiej 494
 
  Kurs nt. brachyterapii 495
 
  Konferencja naukowo-szkoleniowa z cyklu Torakoneptunalia 2006 „Nowotwory neuroendokrynne płuca” 495
 
  I Wspólne Posiedzenie Naukowe „Wybrane zagadnienia onkologiczne w praktyce lekarza medycyny pracy” 495
 
  5 Europejskie Warsztaty poświęcone Biologii Nowotworów Głowy i Szyi 495
 
  Konferencja „I Mazowieckie Spotkania Onkologiczne” 496
 
  57 Szkoła PTOK „Podstawy onkologii klinicznej” 496
 
  „Radioterapia chorych na raka przewodu pokarmowego, stercza i płuca: warsztaty radioterapeutyczne” 496
 
  58 Szkoła PTOK „Metodologia prowadzenia badań klinicznych z elementami statystyki medycznej” 496
 
  V Konferencja „Diagnostyka i leczenie raka piersi” 497
 
  European Cell Proliferation Society 28th Meeting „Normal and tumor cell proliferation as target for treatment” 497
 
  XXII Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów 497
 
Journal Club 498

Jeżeli nie masz zainstalowanego w systemie programu Acrobat Reader - pobierz jego bezpatną wersję ze strony producenta.


   Projekt i hosting: DigitalArt.pl