Archiwum czasopisma   

Zaloguj

wersja do druku      
<<< powrót          


Archiwum
 
 

Spis treści 2006;56(2):125-234

Artykuły na zaproszenie Redakcji
  Porównanie radioterapii stereotaktycznej z zastosowaniem systemów Gamma Knife i CyberKnife w praktyce St. Joseph’s Hospital i Barrow Neurological Institute
J.J. Kresl
125
 
Artykuły oryginalne
  Zastosowanie całkowitego wycięcia mezorectum (TME) u pacjentów z rakiem odbytnicy - doświadczenia Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu
M. Bębenek, M. Pudełko, K. Cisarż
175
 
  Ocena wczesnych wyników i powikłań po napromienianiu całego ciała (TBI) z zastosowaniem własnej modyfikacji
A. Skowrońska-Gardas, R. Dąbrowski, K. Pędziwiatr, M. Chojnacka, M. Morawska-Kaczyńska, A. Semaniak, A. Tomaszewska, T. Torosian, M. Rokicka, P. Rzepecki, A. Danek
179
 
  Martwica żuchwy związana ze stosowaniem kwasu zoledronowego u chorych na szpiczaka plazmocytowego
M. Kraj, R. Pogłód, S. Maj, E. Mendek-Czajkowska, K. Owczarska
185
 
  Zastosowanie blokady przykręgowej w leczeniu chirurgicznym pacjentki z obustronnym rakiem piersi - opis przypadku
W. Nierodzinski, L. Kozlowski, A. Dmitruk, M.Z. Wojtukiewicz
190
 
Leksykon onkologii
  Chirurgia rekonstrukcyjna
S. Mazur, E. Towpik
193
 
Historia medycyny
  Piotr Curie 1859-1906 - wspomnienie w stulecie zgonu
R.F. Mould
197
 
Onkologia w Internecie
  Cancerworld - portal internetowy, w którym wszystko kręci się wokół onkologii (cz. II)
A. Komorowski
207
 
Sprawozdania
  Sprawozdanie ze stypendium w Robert-Rössle-Klinik, Charite Campus Buch w Berlinie
W.M. Wysocki, J. Wysocka, D. Murawa
213
 
  Sprawozdanie z Konferencji EUNICE 2006 dotyczącej prowadzenia rejestracji wyników skriningu raka szyjki macicy
A. Chil
216
 
Wspomnienie
  Wspomnienie o arch. Zbigniewie Paszke 218
 
Ocena książki
  „Wygrać życie” (Kamil Durczok)
H. Gaertner
220
 
Kronika
  Wizyta u dr med. Danuty Gajl
A. Jeziorski
222
 
  Nowe władze Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Onkologicznego 222
 
  Nagroda im. Franciszka Łukaszczyka 222
 
Journal Club 223
Komunikaty
  II Kongres Onkologii Polskiej 230
 
  Polsko-Niemieckie Warsztaty Chirurgiczne z okazji 100 rocznicy śmierci Jana Mikulicza-Radeckiego 231
 
  IX Konferencja European Association of Science Editors „The Culture of Science Editing” 231
 
  56 Szkoła PTOK „Zdrowie publiczne” 231
 
  „Spotkanie PO ASCO 2006” 231
 
  Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe „III Usteckie Dni Onkologiczne” 231
 
  Kurs nt. brachyterapii 232
 
  Konferencja naukowoszkoleniowa z cyklu Torakoneptualia 2006 232
 
  5 Europejskie Warsztaty poświęcone Biologii Nowotworów Głowy i Szyi 232
 
  57 Szkoła PTOK. „Podstawy onkologii klinicznej” 233
 
  58 Szkoła PTOK. „Metodologia prowadzenia badań klinicznych z elementami statystyki medycznej” 233
 
  XXII Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów 233
 
  European Cell Proliferation Society 28th Meeting „Normal and tumor Cell Proliferation as target for treatment” 233
 

Jeżeli nie masz zainstalowanego w systemie programu Acrobat Reader - pobierz jego bezpatną wersję ze strony producenta.


   Projekt i hosting: DigitalArt.pl