Archiwum czasopisma   

Zaloguj

wersja do druku      
<<< powrót          


Archiwum
 
 

Spis treści 2006;56(1):1-119

Artykuły na zaproszenie redakcji 1
Artykuły oryginalne 9
Artykuły na zaproszenie Redakcji
  Zastosowanie radiochirurgii stereotaktycznej techniką CyberKnife u pacjentów pediatrycznych z nowotworami złośliwymi centralnego układu nerwowego
C.A. Giller, B.D. Berger, J.L. Delp, D. Bowers
29
 
Artykuły oryginalne
  Wyniki odległe skojarzonego leczenia raka jelita grubego
T. Popiela, J. Kulig, P. Richter, W. Milanowski
38
 
  Diagnostyka i leczenie mięsaka gładkokomórkowego przełyku
G. Neupert, C. Tonus
45
 
  Wznowa mięsaka podścieliska trzonu macicy o niskiej aktywności mitotycznej w postaci śródotrzewnowego olbrzymiego wielotorbielowatego guza - 10 lat po pierwotnym leczeniu
P. Derlatka, M. Bidziński, A. Nasierowska-Guttmejer, P. Sobiczewski
50
 
  Przerzuty raka dróg żółciowych do powłok brzusznych po cholecystectomii laparoskopowej - opis przypadku
J. Śmigielski, J. Cielecka, R. Drozda, P. Ziemniak, J. Cywiński, P. Maciaszczyk, K. Kołomecki
54
 
Rozprawa habilitacyjna
  Onkogeny jako modyfikatory procesów naczyniowych w nowotworach
J.Rak
57
 
Rekomendacje
  Nowe zalecenia dotyczące leczenia wczesnego raka piersi. Ustalenia IX Międzynarodowej Konferencji w St. Gallen
M. Wełnicka-Jaśkiewicz, J. Jassem
80
 
Varia
  Preferencje i możliwości leczenia chorych na raka piersi w Polsce - analiza kwestionariusza
E. Senkus-Konefka, M. Sinacki, M. Wełnicka-Jaśkiewicz, J. Jassem
85
 
Leksykon onkologii
  Leksykon pojęć i definicji - epidemiologia nowotworów, część III
M. Zwierko, K. Szamotulska
89
 
Onkologia w Internecie
  Cancerworld - portal internetowy, w którym wszystko kręci się wokół onkologii (cz. I)
A. Komorowski
98
 
List do Redakcji
  Historia badań nad czerniakiem w XX wieku w Polsce i Europie
A. Kułakowski
103
 
Sprawozdania
  Muzeum Międzynarodowego Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca w Genewie
M. Rucińska
105
 
  II Usteckie Dni Onkologiczne
Z. Stojcev
108
 
Ocena książki
  „Bibliografia prac opublikowanych w latach 2000-2004” „Rys historyczny czasopisma Nowotwory 1923-2005” (red. Edward Towpik)
H. Geartner
110
 
  „Diagnostyka bakteriologiczna” (red. Eligia M. Szewczyk)
H. Połowniak-Pracka
111
 
Kronika
  Członkostwo Honorowe dla prof. Barbary Gwiazdowskiej 112
 
  Dolnośląska Jesień Onkologiczna 112
 
  X Jubileuszowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Postępy w ginekologiionkologicznej” 112
 
Komunikaty
  II Kongres Onkologii Polskiej 113
 
  XII Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej. XXIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Chirurgia układu chłonnego” 114
 
  Polsko-Niemieckie Warsztaty Chirurgiczne z okazji 100 rocznicy śmierci Jana Mikulicza-Radeckiego 115
 
  55 Szkoła PTOK. „Aktualne zasady postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w onkologii” 115
 
  Warsztaty szkoleniowe Programu Simontona „Psychoterapia w chorobie nowotworowej” 115
 
  IX Konferencja European Association of Science Editors „The Culture of Science Editing” 116
 
  56 Szkoła PTOK. „Zdrowie publiczne” 116
 
  „Spotkanie PO ASCO 2006” 116
 
  „Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe „III Usteckie Dni Onkologiczne” 116
 
  XXII Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów 117
 
  5. Europejskie Warsztaty poświęcone Biologii Nowotworów Głowy i Szyi 117
 
  57 Szkoła PTOK. „Podstawy onkologii klinicznej” 117
 
  58 Szkoła PTOK. „Metodologia prowadzenia badań klinicznych z elementami statystyki medycznej” 117
 
Journal Club 119

Jeżeli nie masz zainstalowanego w systemie programu Acrobat Reader - pobierz jego bezpatną wersję ze strony producenta.


   Projekt i hosting: DigitalArt.pl