Archiwum czasopisma   

Zaloguj

wersja do druku      
<<< powrót          


Archiwum
 
 

Spis treści 2005;55(5):357-440

Artykuł na zaproszenie Redakcji
  Znaczenie hipofrakcjonowania w radioterapii raka piersi
J. Yarnold
357
 
Artykuły oryginalne
  Rodzina guzów Ewinga w obrębie tkanek miękkich u dzieci: 11-letnie doświadczenie Polskiej Pediatrycznej Grupy Guzów Litych
B. Kazanowska, A. Reich, A. Balcerska, W. Balwierz, J. Bodalski, A. Dłużniewska, U. Dorobisz, E. Drożyńska, K. Kątski, J. Kowalczyk, A. Kurylak, M. Matysiak, M. Rychłowska, B. Sopyło, D. Stencel, B. Szewczyk, J. Wachowiak, M. Wieczorek, W. Woźniak, M. Wysocki, A. Chybicka
360
 
  Guzy pnia mózgu u dzieci - wyniki leczenia w materiale Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie
E. Korab-Chrzanowska, S. Kwiatkowski, J. Bartoszewska
367
 
  Próba oceny połączenia pozytonowej tomografii emisyjnej z tomografią komputerową (PET/KT) w rozpoznawaniu raka trzustki - doświadczenia własne
Z. Kula, J. Szefer, T. Pietrzak, Z. Zuchora
373
 
  Ocena wczesnych powikłań u chorych z nawrotami miejscowymi i węzłowymi w regionie głowy i szyi po leczeniu chirurgicznym skojarzonym z brachyterapią HDR - doniesienie wstępne
B. Białas, C. Szymczyk, A. Maciejewski, J. Wierzgoń, M. Fijałkowski, W. Sąsiadek, A. Rembielak
380
 
  Wtórne nowotwory u chorych we wczesnym stopniu zaawansowania nasieniaka jądra (I, IIa, IIb), u których zastosowano pooperacyjną radioterapię
W. Majewski, S. Majewski, A. Maciejewski, Z. Kołosza, R. Tarnawski
384
 
Artykuły przeglądowe
  Znaczenie angiogenezy w raku szyjki macicy. Czy ma związek z terapią tego raka?
J. Markowska, S. Szala
390
 
  Obustronny rak piersi - dwa pierwotne raki czy jeden rak pierwotny i jego przerzut
J. Piekarski
395
 
Varia
  Dziesięć lat pracy Klinik Narządowych Centrum Onkologii w Warszawie (1995-2005)
A. Kułakowski, W. Ruka, P. Siedlecki
401
 
  ASCO International Development and Education Award szansą dla młodych lekarzy-onkologów z Polski
J. Jassem
404
 
List do Redakcji
  Czy chore na raka piersi z progresją podczas leczenia trastuzumabem powinny nadal otrzymywać ten lek? Komentarz do artykułu T. Pieńkowskiego pt. "Trastuzumab - obecne miejsce w leczeniu i perspektywy zastosowania"
J. Jassem
405
 
  Odpowiedź
T. Pieńkowski
407
 
Leksykon onkologii
  Leksykon pojęć i definicji - epidemiologia nowotworów, część I
M. Zwierko, K. Szamotulska
408
 
Onkologia w Internecie
  Onkologia w Internecie - wprowadzenie
W. Wysocki
416
 
Materiały do historii onkologii
  Referat prof. Władysława Jasińskiego z okazji obchodów 100 rocznicy urodzin Marii Skłodowskiej-Curie w 1967 roku 421
 
Wspomnienie
  Wspomnienie o Profesorze Sir Richardzie Doll'u
W. Zatoński
426
 
Sprawozdania
  Sprawozdanie z wizyty w Berlinie
R. Chmielewski
428
 
Sprawozdanie
  ASCO International Development and Education Award - moje doświadczenia
R. Dziadziuszko
428
 
Kronika
  Wyróżnienia 429
 
Journal Club 430
Komunikaty
  II Kongres Onkologii Polskiej 436
 
  50. Szkoła PTOK. Kurs "Podstawy onkologii klinicznej" 438
 
  Kurs "Radioterapia chorych na raka przewodu pokarmowego, stercza i płuca: warsztaty radioterapeutyczne" 438
 
  51. Szkoła PTOK "Metodologia prowadzenia badań klinicznych z elementami statystyki medycznej" 438
 
  XII Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej. XXIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Chirurgia układu chłonnego" 438
 
  Breast Cancer: From Gene to Cure 438
 
  European Multidisciplinary Colorectal Cancer Congress 2006 438
 
  31st European Society for Medical Oncology (ESMO) 439
 
  World Congress on Gastrointestinal Cancer 439
 
  5th European Breast Cancer Conference (EBCC) 439
 
  13th Congress of the European Society of Surgical Oncology (ESSO 2006) 439
 
  UICC World Cancer Congress 439
 

Jeżeli nie masz zainstalowanego w systemie programu Acrobat Reader - pobierz jego bezpatną wersję ze strony producenta.


   Projekt i hosting: DigitalArt.pl