Archiwum czasopisma   

Zaloguj

wersja do druku      
<<< powrót          


Archiwum
 
 

Spis treści 2004;54(5):441-534

Artykuł na zaproszenie redakcji
  Metoda analizy okresowej w analizie przeżycia - jak uaktualnić obserwacje dotyczące długotrwałych okresów przeżycia
H. Brenner
441
 
Artykuły oryginalne
  Czy należy stosować "boost" w radioterapii
B. Maciejewski, R. Suwiński, H. Rodney Withers, J. Fowler, J. Fijuth
446
 
  Zależności między zawartością receptorów estrogenów, progesteronu i naskórkowego czynnika wzrostu w tkankach pierwotnego raka piersi a przeżyciem chorych kobiet
S. Mazur, E. Skasko, Z. Paszko
459
 
  Dozymetria in vivo w teleterapii 60 Co z wykorzystaniem elektronowego rezonansu paramagnetycznego w L-alaninie
K. E. Schultka, B. Ciesielski, P. Szewczyk
470
 
  Napromienianie chorych na raka piersi po operacjach oszczędzających techniką jednego izocentrum - doświadczenia wstępne
J. Gałecki, M. Grudzień-Kowalska, M. Kawczyńska, H. Kukołowicz, A. Niwińska, J. Hicer-Grzenkowicz, W. Załucki
474
 
  Zmodyfikowana technika "odwróconego kija hokejowego" stosowana do napromieniania pacjentek po mastektomii
P. Kukołowicz, A. Wieczorek, B. Selerski, T. Kuszewski
481
 
  Przerzuty raka piersi do mięśniaków macicy - analiza kliniczna i patomorfologiczna dwóch przypadków
P. Blecharz, J. Szpor, K. Karolewski, J. Ryś
488
 
Artykuły przeglądowe
  Metody wyznaczania i podawania dodatkowej dawki (boost), w oszczędzającym leczeniu raka piersi
K. Serkies, E. Węgrzynowicz, J. Jassem
492
 
  Wewnątrzoskrzelowe zmiany nowotworowe inne niż rak płuca
A. Brzecka, B. Weryńska, T. Dyła
496
 
Rekomendacje
  Rekomendacje Polskiej Grupy Badawczej ds. HER2
W. T. Olszewski, M. Krzakowski
500
 
Materiały do historii onkologii w Polsce
  Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu w latach 1954-2004
M. Pudełko, K. Cisarż
506
 
Varia
  Stara ulotka Polskiego Komitetu Zwalczania Raka
W. Chmielarczyk
516
 
Sprawozdania
  Sprawozdanie z ESTRO-Forum for Central and Eastern Europe: education, infrastructure and health economics in radiotherapy
B. Maciejewski, K. Składowski, J. Fijuth, J. Malicki, K. Ślosarek, W. Bulski, A. Kobierska, R. Makarewicz
518
 
  Sprawozdanie z międzynarodowego kursu "Advanced Course in Pain and Sympton Management"
J. Komorniczak
519
 
Ocena książek
  "Clinical Trials in Cancer: Principles and Practice" (David J. Girling, Mahesh K.B. Parmar, Sally P. Stenning, Richard J. Stephens, Lesley A. Stewart)
T. Pieńkowski
521
 
  "English in Medical Practice / Język angielski w medycynie" (Jonathan P. Murray, Jerzy Radomski, Włodzimierz Szyszkowski)
M. Symonides
522
 
  "Lekarz i chory człowiek" (Edward Rużyłło)
H. Gaertner
524
 
  "Zagadka śmierci Profesora Mariana Grzybowskiego" (Marek Wroński)
H. Gaertner
525
 
Kronika
  Prof. Marek P. Nowacki ponownie Dyrektorem Centrum Onkologii 527
 
Komunikaty 528
Journal Club 529
Oferta wydawnicza IPS 534

Jeżeli nie masz zainstalowanego w systemie programu Acrobat Reader - pobierz jego bezpatną wersję ze strony producenta.


   Projekt i hosting: DigitalArt.pl