Archiwum czasopisma   

Zaloguj

wersja do druku      
<<< powrót          


Archiwum
 
 

Spis treści 2003;53(1):1-125

Artykuły na zaproszenie Redakcji
  Przyszłość radioterapii w erze genomu
W. H. McBride, K. S. Iwamoto
14
 
  Leczenie raka prostaty brachyterapią z zastosowaniem niskiej mocy
P. Tai
20
 
Artykuły oryginalne
  Planowanie radioterapii z zastosowaniem techniki rezonansu magnetycznego
J. R. J. Schultze, F. A. Siebert, B. N. Kimmig
30
 
  Brachyterapia z zastosowaniem wysokiej mocy dawki (irydem 192) w leczeniu raka prostaty - doświadczenia grupy z Seattle
T. P. Mate
34
 
  Kobiety z gruczolakami jelita grubego mają niższe spożycie witaminy A w porównaniu do grupy kontrolnej
T. Tacikowski, B. Wajszczyk, J. Charzewska, J. Dzieniszewski
38
 
  Grubość guza jest silnie związana z występowaniem bezobjawowych przerzutów w węźle wartowniczym u chorych na czerniaka skóry
D. Nejc, J. Piekarski, A. Jeziorski
43
 
  Wyściółczak wewnątrzczaszkowy u dorosłych: wyniki pooperacyjnego napromieniania
A. Żółciak, L. Kępka, J. Fijuth, C. Leszczyk
47
 
Varia litteraria
  Rak piersi w sztuce
J. A. van Dongen
52
 
Artykuły przeglądowe
  Aplikacje kliniczne badań cytogenetycznych w złośliwych chłoniakach nieziarniczych
B. Pieńkowska-Grela
58
 
  Kliniczne znaczenie zaburzeń HER2 w raku piersi z uwzględnieniem metod ich oznaczania
L. Krasińska, J. Jassem
68
 
Historia onkologii
  Instytut Radowy w Warszawie podczas okupacji i Powstania Warszawskiego
L. Tarłowska, E. Towpik
74
 
Varia
  Profesjonalizm medyczny w nowym milenium: konstytucja lekarska Lekarz w roli rzecznika (Komentarz do "Konstytucji Lekarskiej")
R. Horton
87
 
List do redakcji
  Maria Skłodowska-Curie Memorial Issue
G. Prou, A. Lewickit
91
 
Sprawozdania
  Sprawozdanie z IX Konferencji Międzynarodowego Towarzystwa Nowotworów Ginekologicznych
J. Markowska, M. Bidziński
92
 
  Sprawozdanie z sympozjum poprzedzającego I Kongres Onkologii Polskiej "Reconstructive surgery and postoperative radiotherapy for locally advanced head and neck cancers"
J. Wierzgoń, C. Szymczyk, A. Maciejewski
93
 
  Sprawozdanie z pobytu w Szpitalu Uniwersyteckim w Glasgow
T. Witwicki
94
 
Ocena książek
  "Targets for cancer chemotherapy: transcriptions factors and other nuclear proteins" (red. N. B. L. Thangue i L. R. Bandara)
M. Krzakowski
95
 
  "Immunologia" (red. J. Gołąb, M. Jakóbisiak, W. Lasek)
C. Radzikowski
96
 
  "O chirurgii polskiej końca XX wieku" (red. W. Noszczyk)
E. Towpik
98
 
  "Splendors of Cracow's surgery 1779-1993"
H. Gaertner
99
 
Kronika
  Prof. dr hab. med. Bogusław Maciejewski honorowym członkiem American College of Radiology 100
 
Komunikaty 101
Journal Club 104
Oferta wydawnicza IPS 109

Jeżeli nie masz zainstalowanego w systemie programu Acrobat Reader - pobierz jego bezpatną wersję ze strony producenta.


   Projekt i hosting: DigitalArt.pl