Archiwum czasopisma   

Zaloguj

wersja do druku      
<<< powrót          


Archiwum
 
 

Spis treści 2002;52(4):287-387

Artykuły oryginalne
  Ocena wyników pooperacyjnego napromieniania chorych na miejscowo zaawansowanego raka krtani
A. Wieczorek, J. Fijuth, W. Michalski
287
 
  Wysokość zespolenia jako czynnik ryzyka nieszczelności u chorych po elektywnej resekcji przedniej z powodu raka odbytnicy
A. Rutkowski, M. P. Nowacki, J. Olędzki, K. Bujko
295
 
  Wstępna ocena wyników leczenia raka szyjki macicy napromienianiem skojarzonym z chemioterapią opartą na cisplatynie
M. Rusiecka, B. Ziemba, J. Dryl, K. Bojarowska, B. Słocka
301
 
  Badanie metodą rezonansu magnetycznego raka szyjki macicy - ocena wartości diagnostycznej objętości guza
M. Tacikowska, U. Grzesiakowska, P. Sobiczewski, T. Tacikowski
305
 
  Zastosowania rekombinowanego czynnika krzepnięcia FVIIa w leczeniu ciężkiego krwotoku dootrzewnowego u chorej po rozległej operacji cytoredukcyjnej przeprowadzonej z powodu zaawansowanego raka jajnika - opis przypadku
G. Panek, P. Derlatka, M. Bidziński, E. Stachurska, R. Krynicki
309
 
  Chrzęstniakomięsak krtani; opis przypadku i przegląd literatury
P. Jackiewicz, A. Kawecki, A. Nasierowska-Guttmejer, R. Krajewski
312
 
Artykuły przeglądowe
  Kliniczne aspekty genetycznego uwarunkowania raka piersi - podstawowe wiadomości dla onkologa praktyka
A. Niwińska
317
 
  Defekty genowe w raku pęcherza moczowego - prognostyczne znaczenie mutacji i zaburzeń ekspresji genu p53
B. Schlichtholz, M. Matuszewski
324
 
Wykład dedykowany Prof. Tadeuszowi Koszarowskiemu
  Etyka w chirurgii onkologicznej
K. Herman
333
 
Wspomnienie
  Wspomnienie o prof. dr hab. med. Halinie Glińskiej
J. Skołyszewski
337
 
  Prof. Witold Rudowski - w pierwszą rocznicę śmierci
E. Towpik
339
 
Historia medycyny
  Mikołaj Kopernik jako lekarz
W. Rudowski
342
 
List do Redakcji
  Obchód 10 rocznicy Kliniki Instytutu Radowego
L. Tarlowska
348
 
  Komentarz Redaktora
E. Towpik
349
 
Varia
  Consensus Declaration of EQUAM 6 July 2002
The European Committee on Quality Assurance and Medical Devicesin Plastic Surgery
349
 
Oceny książek
  "Encyclopedic Reference of Cancer" (red. Manfred Schwab)
J. Siedlecki
350
 
  "Nowotwory i torbiele nerek" (red. Andrzej Borkowski, Maciej Czaplicki)
T. Demkow
352
 
  "Jak rozmawiac z pacjentem" (Philip R. Mayerscough, Michael Ford)
J. Wronkowska
353
 
  "Chemioterapia - radioterapia, dlaczego pomagają, jak radzić sobie ze skutkami ubocznymi, na czym polega przeszczep szpiku kostnego" (J. Mckay I N. Hirano)
A. Kawecki
355
 
  "Motywy kultury zdrowotnej w literaturze polskiej" (Cezary Stypułkowski)
H. Gaertner
357
 
Sprawozdania
  Sprawozdanie z XI Kongresu Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej (European Society of Surgical Oncology)
A. Komorowski, W. Łobaziewicz
359
 
  Sprawozdanie z warsztatów poświęconych metodom nauczania zagadnień z zakresu leczenia w końcowym okresie życia
E. Hagmajer
361
 
  Sprawozdanie z kursu "Breast Cancer: Oncologic and reconstructive surgery"
R. Chmielewski
362
 
Kronika
  Prof. Jan Steffen członkiem rzeczywistym PAN 364
 
  Prof. dr hab. med. Andrzej Kopacz Członkiem Honorowym Towarzystwa Chirurgów Polskich 364
 
  Jubileusz 50-lecia pracy prof. Barbary Gwiazdowskiej w Instytucie Onkologii 365
 
  VIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej 368
 
  Kanadyjskie obchody 70-lecia Instytutu Radowego w Warszawie 368
 
Komunikaty 369
Journal Club 370
Oferta wydawnicza IPS 375

Jeżeli nie masz zainstalowanego w systemie programu Acrobat Reader - pobierz jego bezpatną wersję ze strony producenta.


   Projekt i hosting: DigitalArt.pl