Archiwum czasopisma   

Zaloguj

wersja do druku      
<<< powrót          


Archiwum
 
 

Spis treści 2002;52(3):190-286

Artykuły oryginalne
  Radykalna prostatektomia u chorych z wysokim przedoperacyjnym poziomem PSA (>15ng/ml)
E. Z. Neulander, I. Skoneczna, W. M. Murphy, A. Douvdevani, I. Rivera, Z. Wajsman
190
 
  Leczenie szpiczaka mnogiego za pomocą wysoko dawkowanej chemioterapii oraz autologicznego przeszczepu szpiku - doświadczenia własne
J. Czyż, W. Knopińska-Posłuszny, H. Ciepłuch, A. Mital, K. Lewandowski, A. Hellmann
195
 
  Zależności między stężeniami receptorów naskórkowego czynnika wzrostu, insulinopodobnego czynnika wzrostu I, estrogenów i progesteronu w rakach piersi u kobiet, a typem nowotworu i stopniem jego złośliwości histologicznej
E. Skasko, Z. Paszko, A. Kluska, D. Pietrow, W. Olszewski
201
 
  Ifosfamid i vinorelbina z czynnikiem wzrostu G-CSF - schemat skuteczny w leczeniu chorych ze wznową chłoniaka Hodgkina
A. Lemieszek, E. Wójcik, J. Załuski, M. Forszczyńska, A. Kotlińska-Lemieszek
208
 
  Zastosowanie wolnego płata promieniowego z przedramienia w rekonstrukcji pełnej grubości policzka po resekcji
T. Witwicki, E. Towpik, S. Starościak, R. Krajewski
212
 
  Ocena efektywności i bezpieczeństwa stosowania TTS fentanylu bezpośrednio po tramadolu, u pacjentów z bólem pochodzenia nowotworowego (na podstawie badania FEN-POL-2)
J. Łuczak, L. Gorzelińska, R. Ramlau, M. Wojtukiewicz, P. Koralewski, M. Krzakowski, J. Załuski
216
 
Artykuły przeglądowe
  Retrowirusowa onkogeneza
U. Gąsowska, T. Kubiatowski, R. Paduch, J. Wojcierowski
221
 
  Ligandy receptorów somatostatynowych w diagnostyce i terapii radioizotopowej w onkologii
W. Cholewiński, A. Tarkowska
227
 
Varia
  Program stypendialny dla sąsiadów ze Wschodu
M. Chorąży
235
 
Wspomnienie
  Wspomnienie o Profesor Zofia Dańczak-Ginalska
A. Hliniak
237
 
Ocena książek
  "Onkologia kliniczna" (red. M. Krzakowski)
E. Towpik
238
 
  "Cancer Chemotherapy & Biotherapy. Principles and Practice" (red. B. A. Chabner i D. L. Longo)
T. Pieńkowski
239
 
  "Breast Cancer Sourcebook" (red. E.J. Prucha, K. Bellerir )
T. Pieńkowski
241
 
  "Nowotwory przewodu pokarmowego" (red. M. Krawczyk)
A. Szawłowski
243
 
  "The Doctor's Internet Handbook" (R. Kiley)
A. Jagiełło-Gruszfeld
245
 
  "Księga Pamiątkowa. W 80-lecie Uniwersyteckiego Wydziału Lekarskiego w Poznaniu. Studia i materiały" (red. Roman K. Meissner)
H. Gaertner
247
 
Sprawozdania
  Sprawozdanie z XI konferencji ECCO - The European Cancer Conference
E. Szutowicz-Zielińska
249
 
  Sprawozdanie z III European Breast Cancer Conference
R. Chmielewski, A Niwińska, A. Jagiełło-Gruszfeld
251
 
  Sprawozdanie z pobytu w Dziale Radioterapii Szpitala Dziecięcego w Los Angeles
K. Paprota
255
 
List do Redakcji
  Niezwykła szkoła
M. Rusiecka
256
 
Kronika
  Jubileusz siedemdziesięciolecia Instytutu Radowego - Centrum Onkologii w Warszawie 257
 
  Posiedzenie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Onkologicznego 265
 
  Rada Naukowa - Index Copernicus 265
 
  Archiwalne zbiory aparatury Zakładu Fizyki Medycznej w Warszawie 265
 
  Wspomnienie z pracy w Instytucie Radowym w Warszawie 265
 
  Zakład Patologii Molekularnej Centrum Onkologii w Warszawie 266
 
Komunikaty 268
Journal Club 269
Oferta wydawnicza IPS 274

Jeżeli nie masz zainstalowanego w systemie programu Acrobat Reader - pobierz jego bezpatną wersję ze strony producenta.


   Projekt i hosting: DigitalArt.pl