Archiwum czasopisma   

Zaloguj

wersja do druku      
<<< powrót          


Archiwum
 
 

Spis treści 2002;52(2):93-189

Artykuł na zaproszenie Redakcji
  Mylne zastosowanie i nadużywanie punktów "impact factor"
R. Guerrero
93
 
Artykuły oryginalne
  Zmiany w genie BRCA1 u chorych na rodzinnego raka sutka leczonych w Centrum Onkologii w Warszawie
Z. Paszko, E. Skasko, A. Wiśniewska, B. Konopka, A. Kluska, A. Jagielska,E. Wieczorek, A. Janiec-Jankowska, A. Niwińska, T. Pieńkowski, S. Mazur
97
 
  Ocena wyników i przyczyn niepowodzeń pooperacyjnego napromieniania dorosłych chorych na rdzeniaka płodowego
A. Żółciak, L. Kępka, J. Fijuth, C. Leszczyk
104
 
  Wyniki radioterapii chorych na raka krtani - analiza retrospektywna
A. Hliniak, W. Michalski, Z. Szutkowski, A. Jarząbski, Z. Laskus, Z. Frenkiel, A. Osmólski, W. Rolski
111
 
  Przebieg kliniczny i wyniki leczenia chirurgicznego u chorych ze śluzakami serca - 20 lat doświadczeń
M. Jemielity, B. Perek, S. Katarzyński, M. Misterski, W. Dyszkiewicz
118
 
  Aktywność transferazy siarkowej 3-merkaptopirogronianu i rodanazy w mięśniu i mięśniaku macicy ludzkiej
J. Frendo, M. Wróbel, K. Wąs
123
 
  Wartość diagnostyczna rezonansu magnetycznego (MR) w ocenie raka szyjki macicy - doniesienie wstępne
M. Tacikowska, U. Grzesiakowska, T. Tacikowski, P. Sobiczewski
126
 
Specjalny raport
  Siedemdziesiąta rocznica otwarcia Instytutu Radowego w Warszawie
E. Towpik, M. Sobieszczak-Marciniak, R.F. Mould
130
 
Artykuły przeglądowe
  Angiostatyna - ukryty w układzie hemostazy naturalny inhibitor angiogenezy: perspektywy zastosowania w terapii przeciwnowotworowej
E. Sierko, P. P. Sierko, M.Z. Wojtukiewicz
144
 
  Modulacja intensywności wiązki w leczeniu raka prostaty
A. Rembielak, K. Ślosarek
150
 
Varia
  Szkoła radiologii onkologicznej profesora Janusza Buraczewskiego - w 10 rocznicę jego śmierci
J. Dziukowa
154
 
Varia litteraria
  Joanna Salamon - lekarka i poetka
H. Gaertner
157
 
Ocena książek
  "Radiation oncology. Management decisions" (K.S. Clifford Chao, Carlos A. Perez, Luther W. Brady)
M. Reinfuss
159
 
  "Prostate cancer sourcebook" (red. Dawn D. Matthews)
T. Demkow
160
 
Sprawozdania
  Sprawozdanie z Kongresu Radiologów Francuskich (JFR 2001)
J. Dziukowa
162
 
  Sprawozdanie z sympozjum "Statistics of multi-center trials"
E. Kraszewska
163
 
Listy do Redakcji
  List do redakcji
L. Kołodziejski, S. Dyczek, A. Komorowski
165
 
  Odpowiedź
M. Wideł
166
 
Wspomnienie
  Wspomnienie o dr n. biol. Krzysztof Vorbrodt
M. Chorąży
167
 
Kronika
  Nagroda Wydziału Nauk Medycznych PAN 169
 
  Kurs "Estimation of DNA Damage" 169
 
Komunikaty 170
Journal Club 172
Oferta wydawnicza IPS 176

Jeżeli nie masz zainstalowanego w systemie programu Acrobat Reader - pobierz jego bezpatną wersję ze strony producenta.


   Projekt i hosting: DigitalArt.pl