Archiwum czasopisma   

Zaloguj

wersja do druku      
<<< powrót          


Archiwum
 
 

Spis treści 2002;52(1):1-92

Nowi członkowie Rady Redakcyjnej (kontynuacja) 10
Artykuł na zaproszenie Redakcji
  Częstość występowania raka prostaty ze szczególnym naciskiem na dane American Cancer Society & The International Agency for Research on Cancer
R. F. Mould
11
 
Artykuły oryginalne
  Pierwotny chłoniak śródpiersia z dużych komórek B. Chłoniak odmienny od innych chłoniaków z dużych komórek B
R. K. Maryniak, K. Roszkowska-Purska
16
 
  Ocena późnych powikłań ze strony serca i płuc u chorych na raka piersi po skojarzonym leczeniu uzupełniającym
A. Niwińska, T. Pieńkowski, M. Tacikowska, Z. Miśkiewicz, P. Stelmaszczyk, E. Wasilewska-Teśluk
25
 
  Porównanie jakości życia chorych z zawansowanym rakiem jajnika w trakcie chemioterapii z zastosowaniem paklitakselu z karboplatyną oraz tradycyjnego schematu PC w pierwszej linii leczenia - doniesienie wstępne
P. Mielcarek, E. Majdak, L. Krasińska, J. Kobierski, J. Kozaka, J. Emerich
33
 
  Odległe wyniki pooperacyjnej radioterapii chorych dorosłych na podnamiotowe gwiaździaki mózgu o niskiej złośliwości histologicznej
E. Pluta, B. Gliński, T. Szpytma, J. Nowak-Sadzikowska
37
 
Technika napromieniania
  Nowe procedury kontroli jakości w radioterapii z modulacją intensywności wiązki
A. Rembielak, K. Ślosarek, A. Grządziel, B. Maciejewski
41
 
Artykuły przeglądowe
  Niestabilność mikrosatelitarna w raku płuca
L. Krasińska
45
 
  Okołooperacyjna brachyterapia śródtkankowa - nowe perspektywy w leczeniu nawrotów raka szyjki i błony śluzowej macicy
J. Zieliński, G. Panek, J. Łyczek
53
 
Historia onkologii
  Jubileusz siedemdziesięciolecia pierwszego szpitala onkologicznego w Wilnie
J. Mackiewicz
57
 
Ocena książek
  "Diagnostyka szyjki macicy. Histopatologia. Cytologia. Kolposkopia" (red. J. Szamborskiego)
W. Olszewski
64
 
  "Surgery of the Breast. Principles and Art" (red. S. L. Spear)
E. Towpik
66
 
  "Novae - 40 lat wykopalisk. Novae - 40 years of excavations" (P. Dyczek, J. Kolendo, T. Sarnowski)
H. Gaertner
68
 
Sprawozdanie
  Sprawozdanie z konferencji ECCO 11
M. Piotrowska, J. Pikiel
69
 
Komunikaty 72
Journal Club 74
Propozycje wydawnicze IPS 78

Jeżeli nie masz zainstalowanego w systemie programu Acrobat Reader - pobierz jego bezpatną wersję ze strony producenta.


   Projekt i hosting: DigitalArt.pl