Archiwum czasopisma   

Zaloguj

wersja do druku      
<<< powrót          


Archiwum
 
 

Spis treści 2001;51(6):556-638

Nowi członkowie Rady Redakcyjnej 556
Artykuły oryginalne
  Biopsja węzła wartowniczego u chorych na czerniaka skóry z klinicznymi niezmienionymi węzłami chłonnymi (N0) - ważna metoda w diagnostyce i rokowaniu
W. Ruka, Z. I. Nowecki, P. Rutkowski
559
 
  Analiza kosztów chemioterapii zaawansowanego niedrobnokomórkowego raka płuca
A. Skowron, M. Krzakowski, J. Brandys, J. Mądrzak, R. Ramlau, H. Żukowska, T. Szczęsny, M. Gołecki, H. Wolf, J. Jassem
565
 
  Czynniki etiologiczne zakażeń krwi u chorych z neutropenią
H. Połowniak-Pracka, A. Fuksiewicz, A. Magdziak, E. Zbiciak
571
 
  Ocena skuteczności doustnego leczenia ondansetronem u chorych poddanych chemioterapii o średnim potencjale emetogennym
P. Koralewski, B. Karczmarek-Borowska, W. Cegielski, I. Nawara, M. Urbańska-Gąsiorowska
579
 
  Wyniki skojarzonego leczenia chorych na pierwotnie nieoperacyjnego raka jamy ustnej
A. Kawecki, S. Starościak, E. Towpik, B. Jagielska, J. Lenartowicz, M. Pietras, Z. Szutkowski, D. Kiprian
585
 
  Wykorzystanie Systemu Stereotaktycznej Biopsji Mammotomicznej (SSBM) w diagnostyce niepalpacyjnych zmian gruczołu piersiowego
P. Murawa, A. Pawelska, R. Kobylarek, M. Nasher, T. Fedorowicz
591
 
  Okołooperacyjna brachyterapia śródtkankowa - nowe perspektywy leczenia nawrotów raka szyjki i błony śluzowej macicy
G. Panek, J. Zieliński, J. Łyczek, M. Bidziński
595
 
  Mięsak zarodkowy z mięśni poprzecznie prążkowanych krtani u dorosłych. Opis przypadku i przegląd literatury
W. Rolski, A. Kawecki, Danuta Pietrow, D. Kiprian, S. Falkowski
599
 
Wykład dedykowany Prof. Tadeuszowi Koszarowskiemu
  Jakość w chirurgii onkologicznej
K. Herman
605
 
Artykuł dyskusyjny
  Najczęstsze błędy popełniane przez nieepidemiologów przy ocenie opisowych danych epidemiologicznych, dotyczących nowotworów
W. Chmielarczyk, Z. Wronkowski, M. Zwierko, M. Bielska-Lasota
609
 
Technika napromieniania
  Modulacja intensywności wiązki w radioterapii (IMRT) - opis techniki
K. Ślosarek, K. Składowski, A. Rembielak, A. Grządziel, B. Maciejewski
614
 
List do redakcji
  Dose, Time & Fractionation Conference: Biological & Physical Basis of Imrt & Tomotherapy
B. Maciejewski
619
 
Ośrodki onkologiczne w Polsce
  25 lat Kliniki Onkologii Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Katedra Onkologii AM w Poznaniu
S. Grodecka-Gazdecka
623
 
Kronika
  Nagrody Ministra Zdrowia 630
 
  Posiedzenie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Onkologicznego 630
 
  Nagroda im. Franciszka Łukaszczyka 631
 
Komunikaty 632
Journal Club 634

Jeżeli nie masz zainstalowanego w systemie programu Acrobat Reader - pobierz jego bezpatną wersję ze strony producenta.


   Projekt i hosting: DigitalArt.pl