Archiwum czasopisma   

Zaloguj

wersja do druku      
<<< powrót          


Archiwum
 
 

Spis treści 2001;51(5):463-555

Nowi członkowie Rady Redakcyjnej 463
Artykuły oryginalne
  Analiza skuteczności leczenia chirurgicznego oraz czynników prognostycznych u chorych na śluzowatego raka sutka
P. Skotnicki
467
 
  Parametry obrazu MR jako czynniki prognostyczne w różnicowaniu guzów tkanek miękkich
M. Tacikowska
479
 
  Epidemiologiczna ocena umieralności z powodu nowotworów złośliwych sutka w województwie poznańskim
R. Ramlau, J. Didkowska, U. Wojciechowska, W.A. Zatoński
483
 
  Porównanie pięcioletnich przeżyć względnych chorych na raka jajnika w Warszawie w latach 1983-84 i 1993-94. Doniesienie wstępne
W. Chmielarczyk, J. Romejko-Jarosińska, M. Zwierko, Z. Wronkowski
491
 
  Badanie nad przyczynami opóźnień w rozpoczęciu leczenia chorych na nowotwory złośliwe
M. Pawlicki, B. Rysz-Postawa
494
 
  Rekonstrukcja piersi wolnym płatem TRAM z zespoleniem do naczyń piersiowych wewnętrznych: dwa pierwsze przypadki
T. Witwicki, E. Towpik, S. Mazur, L. Sieńko, J. Jaworowski
499
 
  Wyniki powtórnego napromieniania późnych nawrotów miejscowych raka szyjki macicy po pierwotnej radioterapii
G. Panek
502
 
Artykuł na zamówienie redakcji
  Nowe leki przeciwnowotworowe - postęp czy stagnacja?
M. Pawlicki, B. Wiczyńska
507
 
Artykuły przeglądowe
  Postępy w poznaniu patogenezy i leczeniu szpiczaka plazmocytowego
M. Kraj
516
 
  Czy cytologiczne badania przesiewowe mogą obniżyć w Polsce współczynnik umieralności z powodu raka szyjki macicy?
M. Chosia, E. Bedner, W. Domagała
523
 
Varia
  Bibliofilskie pasje Harveya Cushinga
E.Towpik
530
 
Oceny książek
  "Natural Compounds in Cancer Therapy" (John Boik)
Z. Wronkowski
536
 
  "Spowiedź chirurga. Yaria Litteraria" (Witold Janusz Rudowski)
H. Gaertner
538
 
Kronika
  Jan Paweł II przyjął delegację Polskiej Unii Onkologii 540
 
Komunikaty 542
Journal Club 543

Jeżeli nie masz zainstalowanego w systemie programu Acrobat Reader - pobierz jego bezpatną wersję ze strony producenta.


   Projekt i hosting: DigitalArt.pl