Archiwum czasopisma   

Zaloguj

wersja do druku      
<<< powrót          


Archiwum
 
 

Spis treści 2001;51(4):337-462

Od Redakcji 337
  M.P. Nowacki, M. Reinfuss, E. Towpik
 
Artykuł na zaproszenie
  Modelowanie log-normalne w celu przewidywania odległego przeżycia na podstawie danych uzyskanych w ciągu krótkotrwałej obserwacji
R.F. Mould
339
 
Artykuły oryginalne
  Fizyczne i radiobiologiczne podstawy korzyści i ograniczeń w radioterapii z modulacją intensywności dawki (IMRT)
B. Maciejewski, B. Drzewiecka, K. Ślosarek, J. Malicki
355
 
  Czynniki prognostyczne w przebiegu zróżnicowanego raka tarczycy u młodych osób
D. Handkiewicz-Junak, B. Kalemba, J. Roskosz, J. Włoch, D. Lange, A. Kukulska, Z. Puch, B. Jarząb
365
 
  Niepowodzenie śródoperacyjnego wybarwienia wartowniczego węzła chłonnego podczas laparoskopowej limfadenektomii biodrowo-zasłonowej u chorych na raka stercza
P.J. Marczyński, B. Paluchowska, P. Wiechno, W. Ruka
373
 
  Ostre powikłania leczenia choroby Hodgkina u dzieci
A. Balcerska, E. Drożynska, K. Polczyńska, T. Stachowicz-Stencel, J. Stefanowicz, A. Szołkiewicz, E. Bień, B. Kaczorowska, D. Sierota
376
 
  Rak krtani, wyniki radioterapii frakcjonowanej konwencjonalnie w badaniu prospektywnym i retrospektywnym. Czy w obu przypadkach określenie konwencjonalnie oznacza to samo?
A. Hliniak, W. Michalski, Z. Szutkowski, E. Kraszewska, A. Jarząbski
381
 
  Ocena wartości diagnostycznej statycznego badania MR guzów tkanek miękkich z uwzględnieniem: wielkości zmian, granic i rozległości miejscowej
M. Tacikowska
386
 
  Brodawkowato-torbielowaty nowotwór trzustki - opis przypadku
M. Wideł, M. Kryj, S. Półtorak
390
 
List do Redakcji
  Maria Skłodowska-Curie jako wzór dla młodzieży chińskiej w roku 2000
R. F. Mould
394
 
  Odpowiedź
E.Towpik
396
 
Artykuł na zaproszenie redakcji
  Czynniki układu hemostazy a angiogeneza w nowotworach
E. Sierko, R.J. Zawadzki, M.Z. Wojtukiewicz
399
 
Artykuły przeglądowe
  Popromienne uszkodzenia splotu ramiennego u chorych na raka piersi
J. Hicer-Grzenkowicz, J. Gałecki, M. Grudzień-Kowalska, T. Michalska
411
 
  Rola proteaz w progresji nowotworów
K. Smolarczyk, J. Błasiak
420
 
Historia medycyny
  Laureaci nagród Nobla spośród przedstawicieli specjalności zabiegowych
W. Rudowski
428
 
Wspomnienie
  Wspomnienie o dr n. med. Henryku Nosku
K. Kołodziejski
434
 
Oceny książek
  "Hematologia" (K. Janicki)
H. Gaertner
435
 
  "Spowiedź chirurga" (W. J. Rudowski)
A. Hliniak
437
 
Sprawozdania
  Sprawozdanie z Konferencji Naukowo-Szkoleniowej "Rak płuca"
A. Jeziorski
438
 
  Sprawozdanie z European Society of Gynaecological Oncology - ESGO 12 International Meeting of Gynaecological Oncology w Wenecji
G. Panek, M. Bidziński
439
 
  Sprawozdanie z uczestnictwa w Wiedeńskiej Szkole Badań Klinicznych
E. Bednaruk-Młyński, I. Damps
440
 
  Sprawozdanie z 37 Dorocznego Spotkania ASCO w San Francisco
W. Poborski
441
 
Kronika
  Prof. dr hab. med. Marian Reinfuss Dyrektorem Krakowskiego Oddziału Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie 444
 
Komunikaty 445
Journal Club 446

Jeżeli nie masz zainstalowanego w systemie programu Acrobat Reader - pobierz jego bezpatną wersję ze strony producenta.


   Projekt i hosting: DigitalArt.pl