Archiwum czasopisma   

Zaloguj

wersja do druku      
<<< powrót          


Archiwum
 
 

Spis treści 2001;51(3):227-336

Artykuły oryginalne
  Ocena wartości prognostycznej leczenia operacyjnego i jego miejsca w leczeniu skojarzonym z radioterapią u chorych na raka jamy ustnej i gardła
A. Maciejewski
227
 
  Ocena skuteczności paliatywnego napromieniania śródpiersia chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca
E. Chmielewska, P. Jaśkiewicz
233
 
  Wartość histeroskopii w diagnostyce i leczeniu przetrwałej ciążowej choroby trofoblastycznej - doniesienie wstępne
M. Bidziński
241
 
  Desmoid tumor w pediatrii: zastosowanie radioterapii
A. Skowrońska-Gardas, I. Śliwowska
245
 
  Czynniki prognostyczne u chorych na wysokozróżnicowane gwiaździaki mózgu, napromienianych po zabiegach nieradykalnych
J. Nowak-Sadzikowska
249
 
  Ocena przydatności analgetycznej i objawów ubocznych tramadolu i morfiny podawanych drogą doustną w leczeniu bólu nowotworowego
W. Leppert
257
 
  Przydatność śródoperacyjnego badania USG w wizualizacji zmian przerzutowych mózgu w porównaniu z przedoperacyjnym badaniem KT i MR
M. Tacikowska, M. Szczerbicki, U. Grzesiakowska
267
 
  Wewnątrzczaszkowy oponiak z komponentem mięsakowym z przerzutami do płuc - opis przypadku
E. Cieślak, L. Kępka, J. Fijuth
274
 
Artykuły przeglądowe
  Znaczenie kliniczne ekspresji receptora Her-2/neu oraz skuteczność i tolerancja leczenia trastuzumabem w raku piersi
R. Sienkiewicz-Kozłowska, I. Głogowska, T. Pieńkowski, T. Tuziak, I. Lemańska
277
 
  Ból przebijający - charakterystyka i leczenie
M. Rucińska, J. Iwanowska, M. Z. Wojtukiewicz
289
 
Listy do Redakcji
  W sprawie specjalizacji z ginekologii onkologicznej
J. Kornafel
293
 
  W sprawie specjalizacji z ginekologii onkologicznej
J. Zieliński
295
 
Varia
  Stuletnia historia Muzeum Wydziału Lekarskiego w Krakowie
R.W. Gryglewski
296
 
Wspomnienie
  Ks. prof. Józef Tischner
E. Towpik
300
 
Ocena książki
  "M. Curie et le Nobel" (Karin Blanc)
J. Hurwic
302
 
Sprawozdania
  Sprawozdanie z kursu "Workshop in scientific communication"
E. Szutowicz-Zielińska, K. Konopa
304
 
  Sprawozdanie z Konferencji ESTRO-MITRE 2000
A.K. Ostrowski, E. Ziółkowska
305
 
  Sprawozdanie z pobytu w Mount Sinai Comprehensive Cancer Center w Miami Beach
G. Rolka-Stempniewicz
307
 
  Sprawozdanie z pobytu na III Międzynarodowym Kongresie Chirurgii Podstawy Czaszki i Chirurgii Czaszkowo-Twarzowej
J. Wierzgoń, C. Szymczyk, A. Maciejewski
309
 
  Sprawozdanie z Kursu Dostępów Chirurgicznych Podstawy Czaszki w Saint Louis (USA)
C. Szymczyk, A. Maciejewski
310
 
Kronika
  Profesor Tadeusz Koszarowski odznaczony Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski 312
 
  50 lat Centrum Onkologii, Oddziału w Krakowie 313
 
  Jubileusz 90-lecia urodzin Profesora Józefa Hurwica w Polskim Towarzystwie Chemicznym i Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie 315
 
  Rada Ekonomiczna i Rada Naukowa Polskiej Unii Onkologii 315
 
Komunikaty 317
Journal Club 321

Jeżeli nie masz zainstalowanego w systemie programu Acrobat Reader - pobierz jego bezpatną wersję ze strony producenta.


   Projekt i hosting: DigitalArt.pl