Archiwum czasopisma   

Zaloguj

wersja do druku      
<<< powrót          


Archiwum
 
 

Spis treści 2001;51(2):113-226

Artykuły oryginalne
  Leczenie uszkodzeń popromiennych środkami swoiście hamującymi cyklooksygenazę- 2.1. YM177 może zmniejszać śmiertelność myszy z powodu niewydolności krwiotwórczej
I. Tamanoi, M. Itoh, H. Joshima, T. Haya, A.S. Michalowski
113
 
  Ocena skuteczności gemcytabiny w leczeniu chorych z nieresekcyjnym rakiem trzustki: prospektywne badania kliniczne
T. Popiela, B. Kędra, M. Sierżęga
117
 
  Ilościowa ocena odtwarzalności i powtarzalności napromieniania wiązkami zewnętrznymi pacjentek leczonych w rejonie miednicy techniką box
A. Dąbrowski, P. Kukołowicz, E. Sadowska
123
 
  Dwuczasowy obustronny rak piersi - porównanie cech klinicznych i patologicznych pierwszego i drugiego raka
J. Piekarski
129
 
  Ocena skuteczności leczenia promieniami przerzutów raka płaskonabłonkowego z nieznanego ogniska pierwotnego do węzłów chłonnych szyi
W. Sąsiadek, K. Składowski, A. Wygoda, A. Mucha, B. Pilecki, M. Syguła
137
 
  Wyniki napromieniania nawrotów miejscowych raka błony śluzowej macicy po pierwotnym leczeniu operacyjnym i dopochwowej brachyterapii
G. Panek, J. Zieliński, G. Kamińska, R. Krynicki
142
 
  Haemangioendothelioma epithelioides wątroby, postać uogólniona - opis przypadku i przegląd piśmiennictwa
A. Lemieszek, D. Bręborowicz, E. Wójcik, J. Załuski
146
 
Artykuł na zaproszenie Redakcji
  Choroba kości i bisfosfoniany w szpiczaku plazmocytowym
M. Kraj
151
 
Artykuł przeglądowy
  Przerzuty do mózgu u chorych na raka piersi - postępowanie i rokowanie na podstawie przeglądu piśmiennictwa
M. Grudzień-Kowalska, J. Gałecki, J. Hicer-Grzenkowicz
157
 
Historia onkologii
  Poglądy lekarzy starożytnych na przyczynę, przebieg i leczenie raka
J. Lachs
164
 
Wspomnienie
  Wspomnienie o prof. dr hab. med. Aleksandrze Niezabitowskim
J. Skołyszewski
177
 
Varia litteraria
  Rok Norwidowski 179
 
Ocena książek
  "Mammografia - Podręcznik zachowania standardów jakości" (American College of Radiology, Committee on Quality Assurance in Mammography)
J. Dziukowa
185
 
  "Myśli o wychowaniu człowieka" (E. Rużyłło)
H. Gaertner
187
 
  "Ethics in medicine" (A J. Schauer, H.L.Schreiber, Z. Ryn, J. Andres)
H. Gaertner
188
 
List do Redakcji
  Uwagi na temat orzekania w chorobach nowotworowych
R. Wiraszka, P. Karolewski
189
 
Sprawozdania
  Sprawozdanie z Konferencji "The Fight Against Cancer in the Emerging World"
A. Komorowski, W. Wysocki
192
 
  Sprawozdanie z V Konferenq'i Naukowo-Szkoleniowej "Rak Płuca" w Gdańsku
E. Senkus-Konefka
194
 
  Sprawozdanie z Siódmej Międzynarodowej Konferencji "Adjuvant Therapy of Primary Breast Cancer" w St. Gallen
M. Wełnicka-Jaśkiewicz, H. Kamicka-Młodkowska
196
 
  Sprawozdanie z IV Zjazdu Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej
J. Meder, A. Szawłowski
199
 
  Sprawozdanie z Akcji Dnia Drzwi Otwartych w krajowych placówkach onkologicznych i hematologicznych
J. Meder, G. Luboiński
201
 
Kronika
  Spotkanie z Prymasem Polski i Prezydentem RP 202
 
  Doktorat honoris causa dla prof. Mieczysława Chorążego 203
 
  Informacja działalności Rady Polskich Towarzystw Onkologicznych 205
 
Komunikaty 206
Journal Club 211

Jeżeli nie masz zainstalowanego w systemie programu Acrobat Reader - pobierz jego bezpatną wersję ze strony producenta.


   Projekt i hosting: DigitalArt.pl