Archiwum czasopisma   

Zaloguj

wersja do druku      
<<< powrót          


Archiwum
 
 

Spis treści 2000;50(5):457-578

Komentarz redakcyjny 457
  A. Hliniak
 
Artykuły oryginalne
  Jaki czynnik ogranicza dawkę w niekonwencjonalnej radioterapii raków głowy i szyi - fakty i wątpliwości
B. Maciejewski, K. R. Trott, L. Miszczyk, R. Tarnawski, T. Rutkowski
459
 
  Wyniki pooperacyjnej radioterapii u 131 chorych na gąbczaka wielopostaciowego mózgu
L. Kępka, J. Fijuth, E. Wasilewska-Teśluk, C. Leszczyk
469
 
  Telomeraza jako marker procesu nowotworowego - analiza ekspresji i aktywności
J. Nowak, K. Lewandowski, K. Nowicka-Kujawska, M. Pernak, D. Januszkiewicz
477
 
  Mikroskopowo-elektronowa i immunohistochemiczna ocena neuroendokrynności w nowotworach płuc
M. Maksymowicz, W. Olszewski, A. Pietraszek, E. Kulczycka, D. Szczypiorska-Wrede
481
 
  Czynniki rokownicze u chorych dorosłych na chłoniaki nieziarnicze
E. Jabłońska
489
 
  Ocena skuteczności cyproheptadyny w leczeniu wymiotów opóźnionych, towarzyszących chemioterapii, z udziałem cisplatyny i jej wpływ na jakość życia chorych poddanych chemioterapii
P. Koralewski, L Nawara, M. Marczak-Ziętkiewicz, W. Cegielski
499
 
Rozmowa Nowotworów
  z prof. Bogusławem Maciejewskim 504
 
Artykuł na zaproszenie redakcji
  Molekularna patogeneza zespołu Nijmegen. Implikacje dla postępu wiedzy o mechanizmach rozwoju nowotworów na podłożu defektów łączenia dwuniciowych pęknięć DNA
J. Steffen, J. K. Siwicki
507
 
Artykuł dyskusyjny
  Jak często piśmiennictwo lekarskie może być źródłem błędnych decyzji klinicznych?
K. Bujko, W. Michalski, M. P. Nowacki
515
 
Artykuły przeglądowe
  Hormonalna terapia zastępcza, a ryzyko rozwoju raka piersi w świetle nowych doniesień
E. Bednaruk-Młyński, J. Wójcik-Tomaszewska, J. Jassem
519
 
  Mechanizmy działania cytostatycznego nowych analogów puryn
A. Szmigielska-Kapłon, T. Robak
523
 
  Operacje odtwórcze piersi: 15 lat doświadczeń Centrum Onkologii w Warszawie
E. Towpik
529
 
Historia onkologii
  O raku wargi, piersi i "wrzodach rakowatych" w Chirurgii Józefa Czekierskiego (1817-1818)
J. Lenartowicz
536
 
Wspomnienie
  Wspomnienie o Jerzym Einhornie
A. Hliniak
541
 
Ocena książki
  "Ginekologia onkologiczna"
J. Komafel
543
 
  "Chernobyl Record. The Definitive History of the Chernobyl Catastrophe"
M. Waligórski
545
 
  "Concomitant Chemoradiation: Current Status and Future"
A. Kawecki
550
 
Sprawozdania
  Sprawozdanie z 11 Zjazdu North American Skuli Base Society
R. Krajewski
553
 
  Sprawozdanie z International Symposium - "Bisphosphonates in the treatment of malignant osteolysis"
J. Wojtacki
555
 
Kronika
  "My wszyscy z Niego..." 558
 
Komunikaty 559
Journal Club 562

Jeżeli nie masz zainstalowanego w systemie programu Acrobat Reader - pobierz jego bezpatną wersję ze strony producenta.


   Projekt i hosting: DigitalArt.pl