Archiwum czasopisma   

Zaloguj

wersja do druku      
<<< powrót          


Archiwum
 
 

Spis treści 2000;50(4):343-456

Komentarz redakcyjny 343
  A. Kawecki
 
Artykuły oryginalne
  Pooperacyjna radioterapia skojarzona z 5-fluorouracylem u chorych na raka odbytnicy
K. Matuszewska, I. Czech, M. Nowaczyk, M. Wełnicka-Jaśkiewicz, R. Dziadziuszko, J. Jassem
345
 
  Ocena wyników brachyterapii MDR i teleradioterapii u chorych na zaawansowanego raka szyjki macicy
A. Rembielak, B. Białas, T. Rutkowski, B. Lukaszczyk, K. Ślosarek
353
 
  Ocena skuteczności badania MR w przedoperacyjnym określeniu stopnia zaawansowania raka gruczołu krokowego, w korelacji z transrektalnym badaniem ultrasonograficznym
M. Tacikowska
357
 
  Ocena skuteczności teleradioterapii metodą przyspieszonej hiperfrakcjonacji w paliatywnym leczeniu chorych na nieoperacyjnego, niedrobnokomórkowego raka płuca: kontrolowane doświadczenie kliniczne
M. Reinfuss, T. Kowalska, B. Gliński, J. Kulpa, J. Skołyszewski, S. Korzeniowski, P. Dymek, T. Walasek, M. Weiss, K. Zawiła, P. Brandys
363
 
  Wyniki leczenia cytostatykami 976 chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca
M. Pawlicki, K. Krawczyk, K, Krzemieniecki, M. Krochmal
369
 
  Zastosowanie brachyterapii śródnaczyniowej po udrożnieniu odcinkowej niedrożności tętnicy udowej - opis przypadku
P. Walichiewicz, B. Białas, J. Piecuch, M. Fijalkowski, K. Ślosarek, J. Arendt
373
 
Rozmowa Nowotworów
  z prof. Tadeuszem Koszarowskim 377
 
Forum dyskusyjne
  Etyka lekarska, a dobór losowy chorych do badań klinicznych
K. Bujko, M. P. Nowacki, M. Chwaliński
383
 
  Glos w dyskusji
B. Maciejewski
388
 
  Glos w dyskusji
J. Jassem
390
 
  Glos w dyskusji
J. Kowalczyk
392
 
Technika napromieniania
  Napromienianie osi mózgowo-rdzeniowej w nowotworach ośrodkowego układu nerwowego u dzieci
A. Skowrońska-Gardas, M. Morawska-Kaczyńska, R. Dąbrowski, A. Semaniak, M. Chojnacka, K. Pędziwiatr
394
 
Artykuł przeglądowy
  Biopsja węzła wartowniczego u chorych na raka piersi - kontrowersje wobec metody
J. Piekarski, A. Bemer, A. Jeziorski, D. Nejc, J. Bemer
401
 
Historia onkologii
  Kamieniem węgielnym był rad
B. Gwiazdowska, J. Tołwiński, W. Bulski
410
 
  Siedemdziesiąta piąta rocznica położenia kamienia węgielnego pod budowę Instytutu Radowego w Warszawie
E. Towpik
417
 
Ocena książki
  "Medycyna i filozofia w starożytności" (A. Bednarczyk)
H. Gaertner. S. Zwoliński
420
 
Sprawozdania
  Sprawozdanie z 36th Annual Meeting of American Society of Clinical Oncology
J. Wojtacki, E. Kruszewska
423
 
  XII Międzynarodowe Sympozjum Polskiej Akademii Medycyny i Światowej Akademii Medycyny im. Alberta Schweitzera "Medycyna na początku III tysiąclecia. Humanizm, traumatologia, transplantologia"
H. Gaertner
425
 
  Sprawozdanie ze Zjazdu i zebrania Organizacji Europejskich Instytutów Onkologii
A. Kułakowski
427
 
  Sprawozdanie z praktyki w ośrodkach radioterapeutycznych w Nowym Jorku
K. Czyżewska
428
 
  Sprawozdanie z II Ogólnopolskiej Konferencji Hematologów i Onkologów Powstanie Polskiej Grupy Badawczej Chłoniaków
J. Meder
430
 
Kronika
  Apel onkologów polskich 431
 
  Kongres "Nowotwory wyzwaniem XXI wieku" 432
 
  Przesłanie od prof. Tadeusza Koszarowskiego 432
 
  Polska Unia Onkologii 433
 
  List Prymasa Polski do Dyrektora Centrum Onkologii 434
 
  Mutacje genu p53 w raku jajnika - wybrane aspekty 434
 
  Nowe władze Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej 435
 
Komunikaty 436
Journal Club 440

Jeżeli nie masz zainstalowanego w systemie programu Acrobat Reader - pobierz jego bezpatną wersję ze strony producenta.


   Projekt i hosting: DigitalArt.pl