Archiwum czasopisma   

Zaloguj

wersja do druku      
<<< powrót          


Archiwum
 
 

Spis treści 2000;50(3):229-342

Komentarz redakcyjny 229
  E. Towpik
 
Artykuł na zamówienie Redakcji
  Zastosowanie chemioterapii w wysokich dawkach z późniejszym przeszczepieniem autologicznych komórek macierzystych szpiku w leczeniu chorych na chłoniaki złośliwe: obecny stan wiedzy
J. W. Sweetenham
231
 
Artykuły oryginalne
  Biopsja gruboigłowa w niewyczuwalnych zmianach piersi
E. Wesołowska, E. Dziewulska, J. Oknińska, M. Nagadowska, D. Pietrow
241
 
  Ocena czynników rokowniczych w radykalnej radioterapii chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca
E. Chmielewska
247
 
Artykuł redakcyjny
  Generalizacja wyników badań klinicznych
K. Bujko, M.P. Nowacki, W. Michalski
255
 
Rozprawa doktorska
  Analiza czynników rokowniczych z uwzględnieniem wybranych parametrów biologicznych u chorych na zaawansowanego płaskonabłonkowego raka prącia
W. Turyk
259
 
Technika napromieniania
  Opis napromieniania techniką obrotową z zastosowaniem dynamicznego kolimatora wielolistkowego
K. Ślosarek, B. Maciejewski, A. Zajusz, K. Składowski
268
 
Artykuły przeglądowe
  Rola analogów LHRH w leczeniu raka piersi
E. Senkus-Konefka
281
 
  Rola dobowych rytmów biologicznych w leczeniu chemicznym nowotworów
E. Szutowicz-Zielińska, K. Matuszewska, J. Jassem
287
 
Rekomendacje
  Testy kontroli jakości dawkomierzy z komorami płaskimi. Rekomendacje Laboratorium Wtórnych Wzorców Dozymetrycznych dla użytkowników dawkomierzy z komorami płaskimi w ośrodkach onkologicznych w Polsce
M. Morawska-Kaczyńska
294
 
Ośrodki Onkologiczne w Polsce
  Lubelski Ośrodek Onkologiczny
M. Mazurkiewicz
303
 
Varia
  Muzeum Farmacji Uniwersytetu Jagiellońskiego
L. Ekiert
308
 
Varia litteraria
  "Rada Konsultantów Naukowych Nowotworów w karykaturze Leszka Woźniaka"
J. Dziukowa
313
 
Sprawozdania
  50-lecie Krakowskiego Ośrodka Hematologicznego 1950-2000
H. Gaertner
315
 
  Sprawozdanie z 10 Międzynarodowego Kongresu Leczenia Przeciwnowotworowego
W. Poborski
317
 
  Aktualne problemy nauczania przeddyplomowego onkologii
J. Kornafel, J. Pawlęga
319
 
  Reminiscencje z konferencji "Biologiczne podstawy terapii antyangiogennej
A. Dąbrowska
320
 
Kronika
  Posiedzenie Rady Polskich Towarzystw Onkologicznych 322
 
Komunikaty 323
Journal Club 324

Jeżeli nie masz zainstalowanego w systemie programu Acrobat Reader - pobierz jego bezpatną wersję ze strony producenta.


   Projekt i hosting: DigitalArt.pl