Archiwum czasopisma   

Zaloguj

wersja do druku      
<<< powrót          


Archiwum
 
 

Spis treści 2000;50(2):107-228

Komentarz redakcyjny 107
  M. Krzakowski
 
Artykuł na zaproszenie redakcji
  Swoista indukcja apoptozy w komórkach nowotworowych
S. Szala
111
 
Artykuły oryginalne
  Zastosowanie detektorów termoluminescencyjnych MTS-N do dozymetrii in vivo u chorych napromienianych wiązkami Co-60 i promieniowania X
M. Waligórski, E. Bubula, J. Lesiak, E. Byrski
123
 
  Rola radioterapii w leczeniu chorych na raka krtaniowej części gardła
K. Pudełek, B. Gliński, J. Nowak-Sadzikowska, J. Skołyszewski
129
 
  Rola radioterapii w leczeniu chorych na oponiaka mózgu
L. Kępka, A. Żółciak, C. Leszczyk, J. Fijuth
134
 
  Ocena wczesnych wyników leczenia i efektu kosmetycznego u chorych napromienianych po oszczędzającym zabiegu chirurgicznym z powodu raka piersi
Z. Jodkiewicz, Z. Malinowski, A. Skowrońska-Gardas
141
 
Rozprawa doktorska
  Ocena wartości pooperacyjnej radioterapii u chorych na zaawansowanego raka żołądka ze złymi czynnikami rokowniczymi
Z. Guzel-Szczepiórkowska
149
 
Artykuły przeglądowe: zagadnienia kliniczne
  Genetycznie uwarunkowane choroby nowotworowe jelita grubego - kryteria rozpoznania i metody diagnostyczne
M. Drews, J. Paszkowski, T. Banasiewicz, A. Pławski, P. Krokowicz, R. Słomski, K. Tomkowiak, P Gronek, P Majewski R. Marciniak, S. Smoliński, P Stajgis, M. Zieliński, J. Szmeja, M. Grochowalski
159
 
  Czynniki predykcyjne u chorych na raka sutka
T. Pieńkowski
165
 
  Wszczepy nowotworowe w powłokach po operacjach laparoskopowych
W. Lejman, A. Wysocki
172
 
  Komentarz
E. Stanowski
176
 
Opis przypadku
  Pozakostna postać mięsaka Ewinga - opis przypadku i przegląd piśmiennictwa
A. Lemieszek, Z. Nyczak, J. Załuski
178
 
Varia
  W trosce o poprawę standardów w leczeniu raka piersi
P. Murawa
181
 
Varia litteraria
  "Aleksego Pedemontana Tajemnice"
H. Gaertner
186
 
Listy do redakcji
  Chemioterapia wysokimi dawkami u chorych na zaawansowanego raka piersi: koniec złudzeń?
J. Jassem
190
 
  Odkrycie genów predyspozycji do zachorowania na raka żołądka w następstwie zakażenia Helicobacterpylori
J. Steffen
192
 
  Ocena ekonomiczna w opiece nad chorymi na nowotwory
A. Kułakowski
194
 
  W sprawie klasyfikacji TNM raka płuca
M. Głogowski
196
 
Sprawozdania
  Sprawozdanie redaktora naczelnego
E. Towpik
198
 
  Sprawozdanie ze stażu w Holenderskim Instytucie Raka w Amsterdamie
A. Olszewska
200
 
  Sprawozdanie z III Zjazdu Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej
J. Meder
201
 
Ocena książki
  "Wczoraj i dziś hematologii klinicznej w Polsce" (J. Kowalewski)
H. Gaertner
203
 
Kronika
  Posiedzenie Rady Konsultantów Naukowych dwumiesięcznika Nowotwory
E. Towpik
204
 
  I Ogólnopolska Konferencja Robocza Grupy Hematologów i Onkologów
J. Meder
206
 
Komunikaty 207
Przegląd piśmiennictwa światowego 209

Jeżeli nie masz zainstalowanego w systemie programu Acrobat Reader - pobierz jego bezpatną wersję ze strony producenta.


   Projekt i hosting: DigitalArt.pl