Archiwum czasopisma   

Zaloguj

wersja do druku      
<<< powrót          


Archiwum
 
 

Spis treści 2000;50(1):1-106

Komentarz redakcyjny 9
  W. Ruka
 
Artykuł na zaproszenie redakcji
  Postępy w skojarzonym leczeniu nowotworów z udziałem radioterapii i chemioterapii
J. Jassem
12
 
Artykuły oryginalne
  Mutacje K-RAS i p53 oraz akumulacja białka p53 w rakach jelita grubego
P. Trzeciak, M. Przybyszewska, A. Nasierowska-Guttmejer, J. Kołodziejski, M. Nowacki, P. Janik, J. Ostrowski
21
 
  Zastosowanie scyntygrafii 99mTc(V)-DMSA w diagnostyce raka rdzeniastego tarczycy
Z. Wygoda, J. Roskosz, J. Włoch, E. Gubała, B. Jarząb
29
 
  Ocena przepływu krwi w tętnicach macicznych u chorych z rakiem endometrium przy wykorzystaniu ultrasonografii dopochwowej kolorowym Dopplerem
D. Szparek, R. Moszyński, S. Sajdak, A. Roszak
35
 
Artykuły przeglądowe: zagadnienia kliniczne
  Alkohol a nowotwory
M. Z. Wojtukiewicz, E. Sierko
39
 
  Ultrasonografia z zastosowaniem techniki "kolorowego" Dopplera w diagnostyce chorych leczonych z powodu nowotworów narządów płciowych kobiecych
M. Bidziński
49
 
Artykuły przeglądowe: nauki podstawowe
  Przeszczepialne nowotwory jako model doświadczalny do badania procesu przerzutowania i efektywności leczenia przeciwprzerzutowego
J. Wietrzyk, A. Opolski, C. Radzikowski
54
 
Ośrodki onkologiczne w Polsce
  Rozwój onkologii na Pomorzu Zachodnim
A. Jarema, S. Mikee
61
 
Rekomendacje
  Jednolite zasady przygotowywania prac do druku w czasopismach biomedycznych
International Committee of Medical Journal Editors
64
 
Varia
  Założenia programowe nauczania przeddyplomowego onkologii w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
J. Pawlęga
69
 
  15 lat brachyterapii HDR w Instytucie Onkologii, Oddział w Gliwicach
B. Białas, A. Rembielak
74
 
Varia litteraria
  Narodziny Eskulapa
W. Ziembicki
76
 
Listy do redakcji
  W sprawie artykułu "Historia placówek onkologicznych w Łodzi od 1945"
J. Dziukowa, A. Hliniak, J. Makólska-Kowalska
80
 
  Odpowiedź
B. Romanowska-Pietrasiak
80
 
  Wizyta doktora F. Welscha w Gliwicach
M. Chorąży
80
 
Sprawozdania
  Sprawozdanie z udziału w 41. Zjeździe American Society for Therapeutic Radiology and Oncology (ASTRO)
A. Hliniak, Z. Szutkowski
81
 
  IX Europejskie Sympozjum Somatoterapii, II Europejskie Sympozjum Edukacjii Psychosomatycznej, Człowiek - Medycyna - Kultura. Zachód - Wschód
H. Gaertner
83
 
  Sprawozdanie z kursu ESTRO pt. "Basic Clinical Radiobiology"
E. Bednaruk-Młyński
84
 
Ocena książki
  "Zarys neurochirurgii" (red. M. Ząbek)
R. Krajewski
86
 
Kronika
  Powołanie Rady Polskich Towarzystw Onkologicznych 89
 
Komunikaty 91
Kronika
  Nowe władze Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologiczne 295
 
Journal Club 297
Komunikaty
  VII Konferencja „Diagnostyka i leczenie raka piersi” 481
 
Journal Club 485

Jeżeli nie masz zainstalowanego w systemie programu Acrobat Reader - pobierz jego bezpatną wersję ze strony producenta.


   Projekt i hosting: DigitalArt.pl