Archives   

Sign in

print version      
<<< back          


Archives
 
 

Contents 2002;52(3):190-286

Original contributions
  Radical prostatectomy in patients with preoperative prostate specific antigen 15n/ml and higher
E. Z. Neulander, I. Skoneczna, W. M. Murphy, A. Douvdevani, I. Rivera, Z. Wajsman
190
 
  Treatment of multiple myeloma with high-dose chemotherapy and autologous haematopoietic progenitor cell transplantation - a single centre experience
J. Czyż, W. Knopińska-Posłuszny, H. Ciepłuch, A. Mital, K. Lewandowski, A. Hellmann
195
 
  Relationships between the concentrations of epidermal growth factor, insulin-like growth factor-I, estrogens and progesterone receptors in women breast cancer, and the histologic type of tumor and its grade of malignancy
E. Skasko, Z. Paszko, A. Kluska, D. Pietrow, W. Olszewski
201
 
  Ifosfamide and vinorelbine with G-CSF support-chemotherapy protocol is effective in relapse of Hodgkin's disease
A. Lemieszek, E. Wójcik, J. Załuski, M. Forszczyńska, A. Kotlińska-Lemieszek
208
 
  Reconstruction of full-thickness cheek after cancer resection using free radial forearm flap
T. Witwicki, E. Towpik, S. Starościak, R. Krajewski
212
 
  Efficacy and safety of ITS fentanyl given directly after tramadol to patients with cancer related pain (based on FEN-POL-2 trial)
J. Łuczak, L. Gorzelińska, R. Ramlau, M. Wojtukiewicz, P. Koralewski, M. Krzakowski, J. Załuski
216
 
Review articles
  Retroviral oncogenesis
U. Gąsowska, T. Kubiatowski, R. Paduch, J. Wojcierowski
221
 
  Somatostatin receptors ligands in radionuclide diagnosis and therapy in oncology
W. Cholewiński, A. Tarkowska
227
 
Varia
  Stipend program for Eastern Europe
M. Chorąży
235
 
In memoriam
  Profesor Zofia Dańczak-Ginalska
A. Hliniak
237
 
Book reviews
  "Onkologia kliniczna" (ed. M. Krzakowski)
E. Towpik
238
 
  "Cancer Chemotherapy & Biotherapy. Principles and Practice" (ed. B. A. Chabner i D. L. Longo)
T. Pieńkowski
239
 
  "Breast Cancer Sourcebook" (ed. E.J. Prucha, K. Bellerir )
T. Pieńkowski
241
 
  "Nowotwory przewodu pokarmowego" (ed. M. Krawczyk)
A. Szawłowski
243
 
  "The Doctor's Internet Handbook" (R. Kiley)
A. Jagiełło-Gruszfeld
245
 
  "Księga Pamiątkowa. W 80-lecie Uniwersyteckiego Wydziału Lekarskiego w Poznaniu. Studia i materiały" (ed. Roman K. Meissner)
H. Gaertner
247
 
Reports 249
  E. Szutowicz-Zielińska
 
Letter to the Editor
  An unusual school
M. Rusiecka
256
 
Current events in Polish oncology 257
Annoucements 268
Journal Club 269
Bookshelf 274

If you need a tool to view PDF documents you should download Adobe Acrobat download


   Projekt i hosting: DigitalArt.pl